Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Akutafdelingen, Afdelingslæge Recepten er enkel, og ambitionerne er store.

Dette job er udløbet
Hjørnestenen i vores virke er fokus på teamwork og høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker. Vi forventer, at du engageret tager aktivt del i en målrettet indsats for at akutafdelingen i Vest er vidensbank og forskningsmiljø for speciallæger med erfaring og interesse i akutmedicin. Og vi forventer, at du bidrager til, at vi er det sted, de unge søger hen, hvis de vil uddanne sig inden for akutmedicin.

Til gengæld bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror.
Vi arbejder målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi er i stadig udvikling og arbejder målrettet med point of care teknikker – ultralyd etc
Med dig på holdet forventer vi at kunne gøre endnu mere i dag frem for at vente på, at akutmodtagelsen om blot få år skal være selve den bærende konstruktion for Det Nye hospital Vestjylland i Gødstrup. Noget vi selvfølgelig ser frem til, og som er en ekstra motivation i arbejdet med at gøre denne arbejdsplads til noget unikt inden for fagområdet akutmedicin.

I dag består lægeholdet af afdelingens lægestab af

 • 1 ledende overlæge
 • 12 speciallæger- herunder 9 læger med speciale i akutmedicin
 • 4 reservelæger under uddannelse til det svenske speciale akut sjukvård
 • 20 reservelæger i basis-uddannelsesstilling.
 • 5 reservelæger i hoveduddannelse til almen medicin, som skal have 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse- indgår i et mellemvagtslag
 • Introlæger i akutmedicin- indgår i et mellemvagtslag
 • 2 hoveduddannelsesforløb i akutmedicin –opslås i 2019

  Vagt
  Speciallægerne indgår i vagtarbejde uden for almindelig dagarbejde i form af 8-skiftet tilstedeværelsesvagt, der omfatter arbejde i Skade-Modtagelsen samt i Akutafdelingens sengeafsnit.

  Lægelige kvalifikationer
  De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen..

  Praktiske oplysninger
  Du kan få yderligere information om:

Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Tommy Andersson på tlf. 7843 2010 eller mail tomander@rm.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Morten Petersen på tlf.7843 2052, mobil 53612084 eller mail mortpete@rm.dk.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Vi forventer at du behersker IT på brugerniveau.

Du kan søge jobbet (online på www.vest.rm.dk)  ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: Søndag den 2. juni 2019

Tiltrædelse: Efter nærmere aftale

Ansættelsessamtale: Efter aftale.

Arbejdssted: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job