Hospitalsenheden Vest – Overlæge Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning/Regionshospitalet Gødstrup Har du ambitionerne, så har vi mulighederne.

Dette job er udløbet

Vi mangler en Overlæge til Onkologisk afdeling.

Her i Vest er vi kendt for at holde ord, og vi trives med at gøre tingene i dag frem for at vente til i morgen. Så jo, vi har travlt, og det får du med garanti også som ny overlæge på Onkologisk afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Til gengæld tør vi garantere, at du får nogle helt unikke muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt i nogle rammer, som mange vil misunde dig. Først og fremmest fordi du bliver en del af et fagligt miljø, hvor du får mulighed for at præge, hvordan vi bygger videre på det, som i dag er et stærkt fundament for et regionalt kræftcenter i Vest.

Vi er optageområde for 516.000 patienter i det midt- og vestjyske og har senest fået tilført patienter fra andre hospitaler i regionen. Blandt andet patienter med ikke småcellet lungekræft, der tidligere blev behandlet i Århus og senest alle onkologiske patienter fra Viborg til behandling i onkologihuset i Herning.

En volumen helt i tråd med regionens specialeplan og byggesten til visionen om et kræftcenter i Vest. Et kræftcenter der skal skabe og udnytte en faglig synergi i større skala og skal rustes til at kunne aflaste det specialiserede kræftcenter i øst på Århus Universitetshospital.

Med ibrugtagningen af et nyt og moderne onkologihus har vi i de seneste par år arbejdet målrettet på at virkeliggøre denne vision, og med opstarten af en række forskningstiltag samt oprettelse af forskningslektorat. lægger vi hver dag nye sten til visionen.

Lige nu mangler vi en overlæge til, i samarbejde med tilhørende specialer og andre hospitaler, at knytte ambitioner med handling. En overlæge som gerne brænder for colon/pancreas området. En overlæge som allerede i dag kan få øje på mulighederne ved at hele kræftbehandlingen i Vest samles under samme tag i Det nye Regionshospital Gødstrup i første kvartal 2022.

På onkologisk afdeling vægter vi det gode patientforløb højt. Vi har udviklet robuste tværfaglige arbejdsprocesser for læger, sygeplejersker og lægesekretærer, der sammen bidrager til gode patientforløb. Vi har også implementeret en ny arbejdstilrettelæggelse, som sikrer at patienten har en behandlingsansvarlig læge, som møder patienten ved svar på behandlingsresultater eller væsentlige ændringer på behandlingsplanen, både under den ambulante behandling og under indlæggelse. Dette giver en højere arbejdsglæde og patienttilfredshed.

Via videokonferencer får vi i dag rigtig god og nødvendig sparring med kolleger fra andre hospitaler og specialer, og med stråleterapien fra Århus i underetagen i vores flotte onkologihus, er vi også i hverdagen tæt på universitetshospitalet.

Grundlæggende har vi en tro på, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde er nøglen til, at vi hver dag kan gøre tingene lidt bedre, og hos os er der ikke langt fra tanke til handling.

Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde og omgangstone er let og ligefrem.

Personprofil
Vi forventer, at du

  • Er speciallæge og har dokumenterede kompetencer og erfaring inden for onkologi, gerne med interesse for områderne colon og pancreas.
  • Har dokumenteret erfaring og interesse for udvikling af tværfagligt samarbejde.
  • Er fagligt inspirerende og initiativrig.
  • Besidder gode samarbejdsevner.
  • Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.

Praktiske oplysninger
Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Hanne Linnet på tlf. 4020 6602

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 19. januar 2022

Tiltrædelse: 1. marts 2022 eller efter nærmere aftale

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.