Hjertekirurgisk overlæge til Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Region Midtjylland og med tjeneste indtil videre ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Hjertekirurgisk Sektion, Aarhus Universitetshospital, er ledig og ønskes be­sat pr. 1. september 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 08/08/2022 Aarhus Universitetshospita

Aarhus Universitetshospital varetager en lang række specialfunktioner, både regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

Aarhus Universitetshospital er patientfokuseret og varetager patienternes behov som den fornemste opgave. Forskning og uddannelse samt behandling og pleje foregår integreret og efter høje målsætninger og kvalitetskrav.

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en specialafdeling med højt specialiserede behandlinger. Afdelingen varetager kirurgisk behandling og pleje af patienter med hjerte-, lunge- og karlidelser samt en række hjælpefunktioner til hele AUH på det anæstesiologiske område.
Afdelingen består af tre lægefaglige specialer og er opdelt i

  • Hjerte- Lungekirurgisk sektion (brysthulens kirurgiske lidelser)
  • Karkirurgisk sektion
  • Anæstesiologisk sektion

Hjerte- Lunge- og Karkirurgi er en dynamisk afdeling med ca. 360 ansatte. Afdelingen består af tre sengeafsnit, en operationsgang, et Forberedelses og Opvågningsafsnit, et Perfusionsafsnit og et Forskningsafsnit.

Ansøgeren skal være speciallæge i thoraxkirurgi og have en bred thoraxkirurgisk ud­dannelse og må kunne dokumentere erfaring inden for såvel klassisk thoraxkirurgi som hjerte­kirurgi. Erfaring med mitral- og transplantationskirurgi vil være en fordel, men ikke en forudsætning.
Ansøgeren skal deltage i transplantationsvagten med udrykning i forbindelse med donor-operationer og ECMO-behandling.

Overlægen skal indgå i overlægevagt og transplantationsvagt.

Vagthyppigheden er 1-2 vagter om ugen, fra bolig.

Vi skal inden for en kortere tidshorisont have et generationsskifte på uddannelsesområdet, derfor vil erfaring inden for dette område være relevant.
Vi har behov for organisatorisk styrkelse af vores sengeafsnit.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.
Der lægges vægt på åbenhed og gode samarbejdsevner. Overlægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø. Åbenhed og samarbejdsevne forventes også at kunne nå uden for afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren.
I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der desuden vægt på loyalitet, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Ilkjær på telefon 2477 8771.

Søg job via “Søg job” – knappen

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.