GENOPSLAG – Speciallæge i Almen medicin, Klink for Almen medicin, Lemvig Regionsklinikken, Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedshus, søger Almen Medicinsk Speciallæge til at indgå i varetagelsen af klinikkens daglige drift sammen med flere gode kolleger. Der forventes minimum to arbejdsdage ugentlig.

Ansøgningsfrist: 23/09/2021 Hospitalsenheden Vest, Lægepraksis i Region Midtjylland

Klinikken er i lighed med PLO klinikker pålagt vagtforpligtigelse, aktuelt to vagtsæt som for nuværende varetages af to tilknyttede læger.

Klinikken driver udviklingsaktivitet og i en mindre grad forskningsaktivitet, som det er helt frivilligt at deltage i. Bl.a. tilbyder vi ud over almindelige medico-tekniske tiltag ultralydsscanning.
Organisatorisk er klinikken tilknyttet Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest.

Vi forsøger i vid udstrækning at tilgodese den enkeltes ønsker i forhold til arbejdstid, -tilrettelæggelse samt -indhold.
Der er mulighed for kompetenceudvikling i klinikken og relevant kursusaktivitet inden for regionens rammer.
Klinikken er tilknyttet lokal kvalitets-“klynge”. Endvidere forventer vi at tilknytte KBU-læge primo 2022.
Klinik for Almen Medicin har tilknyttet 3500 patienter. Aktuelt deles lægearbejdet mellem fire fastansatte speciallæger i almen medicin (alle på reduceret tid).

Klinikken fungerer i tidssvarende nyindrettede lokaler med eget konsultationsrum til hver læge, og er placeret umiddelbart overfor lokal røntgenafdeling og by-laboratorium i Lemvig Sundhedshus. Den kommunale sårklinik ligger i umiddelbar tilknytning til klinikken.
I efteråret 2021 planlægges tilknytning af behandlersygeplejerske.
Der er hjælpepersonale med to sekretærer og to sygeplejersker, hvoraf den ene også er jordemoder.

IT-platform er XMO.

Efter interesse vil er også være mulighed for i kombination med stilling i klinikken, at blive tilknyttet Lemvig kommune som praksiskonsulent. Konsulentopgaverne er mange-facetterede. Der vil være opgaver i forhold til Sundheds- og Ældreafdelingen, Handicap og Psykiatri samt Jobcentret.
Desuden vil praksiskonsulenten være sparringspartner for kommunens ansatte og kunne kvalificere kommunikation og opgaveløsning mellem kommune og de lokale lægepraksisser.

Alt afhængig af bopæl vil der være mulighed for at indgå særlige aftaler vedr. transporten mellem hjem og Lemvig.
Eksempelvis vil transporttid i regionsbil med installeret wi-fi give mulighed for e-mailkonsultationer og lign. og dermed tælle som arbejdstid.

Efter konkret behov vil der også være mulighed for at få hjælp til at finde bolig i Lemvigområdet.

Vi tilstræber ansættelse med start pr. 1. november 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist torsdag d. 23. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 28.- 29. september 2021.

Yderligere oplysninger kan fås hos klinikansvarlig overlæge Bruno Christensen  mail:  bruchr@rm.dk  tlf: 2426 4376 eller ledende overlæge Ulrik Steen mail: ulrik.steen@vest.rm.dk  tlf. 2961 0872.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til FAS-overenskomst

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Søg stillingen via “Søg job”-knappen
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.