Genopslag – Klinisk psykolog søges 37 timer ugentligt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby, neuropsykiatrisk afsnit Team 2 I det neuropsykiatriske afsnit, Team 2 BUA, Skejby sygehus søger vi en klinisk psykolog til neuropsykiatrisk udredning og behandling af børn med ADHD, autisme og OCD. Det drejer sig om en fast stilling med 37 timer ugentligt.

Dette job er udløbet

Stillingen er ledig til besættelse fra d. 1. april 2022 eller efter aftale.

Team 2-Skejby-Herning er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospitals specialafsnit i Skejby for børn og unge med neuropsykiatriske tilstande herunder ADHD, OCD og Tourettes syndrom. Ambulatoriet i Herning er et alment skolebørnsafsnit, der varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7 og 13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser.

Stillingen er med funktion i relation til både ADHD, autisme og OCD. I ADHD ambulatoriet arbejdes med udredning af børn (7-13 år) med neuropsykiatriske tilstande samt med medikamentel, psykoterapeutisk og pædagogisk behandling af disse børn og unge.

Der udredes især børn med opmærksomhedsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse, autisme og specifikke vanskeligheder. Flere har komorbide lidelser som, angst, mental retardering mv. I OCD ambulatoriet arbejdes med udredning og terapeutisk, pædagogisk og medikamentel behandling af børn (7-13 år) med primær OCD. Der er ofte komorbiditet relateret til OCD lidelsen.

For begge områder spiller samarbejdet med forældre en stor rolle.
Der arbejdes i et tværfagligt team bestående af overlæge, speciallæger, læger og psykologer under uddannelse, psykologer, distriktspædagoger og -sygeplejersker, socialrådgiver samt sekretærer.

Som psykolog i ADHD-Ambulatoriet består arbejdsopgaverne i at indgå i tværfaglig udredning og behandling af børn i alderen 7-14 år med ADHD, autisme og relaterede problemstillinger. Der anvendes en bred vifte af kognitiv testning, spørgeskemaer og interviews af børn og forældre i udredningen. Behandlingen består i netværksarbejde, psykoedukation, kognitiv terapi, pårørendeundervisning og medikamentel behandling.

Som psykolog i OCD-ambulatoriet består arbejdsopgaverne af psykopatologisk udredning baseret på kliniske interviews. Behandlingsmæssigt arbejder vi som udgangspunkt fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, men med inspiration fra andre terapiretninger. Det psykoterapeutiske arbejde med aldersgruppen 7-13 år foregår individuelt. Såfremt den som ansættes er godkendt hertil, kan der være supervisionsopgaver i forhold til læger, psykologer eller andre, som arbejder med kognitiv adfærdsterapi.

Kvalifikationer

  • Autoriseret psykolog med erfaring i neuropsykiatrisk udredning af børn og unge og/eller med erfaring i terapeutisk behandling af børn ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Vi kan tilbyde

  • Et godt arbejdsmiljø
  • Høj grad af uddelegeret ansvar
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af vidensdeling
  • Mulighed for både individuel- og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • Løn i henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger fås fra psykologkoordinator Lisbeth Laursen tlf. 2169 4780 eller hos funktionsledende overlæge Judith Nissen tlf. 2162 2339.

Ansøgningsfrist den 10. februar 2022
Samtaler afholdes den 21. februar 2022
Du kan søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse, autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af 2022 til Gødstrup.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.