Funktionsansvarlig overlæge ved FO Syd, Bedøvelse og Operation 1, Aarhus Universitetshospital Overlæge med organisatorisk ledelsesansvar under afdelingsledelsesniveauet ved afdelingen Bedøvelse og Operation 1; Forberedelse og Opvågning Syd.

Dette job er udløbet

Med tiltrædelse 1. september, eller efter aftale, opslås ved Bedøvelse og Operation 1, Aarhus Universitetshospital, funktionen som overlæge med organisatorisk ledelsesansvar under afdelingsledelsesniveau.

Bedøvelse og Operation “Sydsporet” varetager operations- og anæstesiassistance til specialerne mavetarmkirurgi, urologi, gynækologi, Røntgen og Skanning samt en række medicinske specialer. Det tværfaglige smerteteam er ligeledes placeret i B&O1. Forberedelse og Opvågning modtager patienter fra alle disse specialer samt patienter til avanceret smertebehandling.

Vi efterspørger følgende kompetencer:

 • Speciallæge i anæstesiologi
 • Interesse og evner for ledelse
 • Interesse for og viden om perioperativ behandling
 • I besiddelse af ro, overblik, engagement og godt humør
 • Udviklingsorienteret og bidragende med idéer og initiativer til fortsat udvikling af afsnittet og afdelingen
 • Gode samarbejdsrelationer med plejepersonale, anæstesilæger og kirurger
 • Som funktionsledende overlæge er man loyal overfor det øvrige ledelsessystem, og har et særligt ansvar for at sikre implementering af vedtagne beslutninger
 • Man skal kunne indgå i dialog med relevante samarbejdspartnere og efterfølgende kunne træffe beslutninger

Der lægges desuden vægt på:

 • Uddannelse indenfor ledelse
 • Erfaring med forskning eller udvikling indenfor det perioperative område
 • Vil arbejde ud fra AUH’s grundfortælling om Livet i de bedste hænder
 • Vil gennem samarbejde i et tværfagligt ledelsesteam med afdelingssygeplejersken og med de relevante partnere arbejde målrettet med opfyldelse af fastsatte mål
 • Har erfaring med organisering og koordinering
 • Er visionær og inspirerende
 • Er åben og loyal
 • Vil arbejde målrettet med at udvikle sin ledelse inden for ansvarsområderne som er beskrevet i vedlagte Stillingsbeskrivelse for overlæge med organisatorisk ledelsesansvar

Vi tilbyder:

 • En spændende afdeling med høj faglighed og godt arbejdsmiljø
 • Mulighed for videreuddannelse

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Overlægen vil indgå i vagt sammen med de øvrige overlæger.  Som udgangspunkt er det rådighedsvagt fra hjemmet, men det kan også være vagt med tilstedeværelse.

Ansøgnings- og ansættelsesproces: 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos ledende overlæge Birgitte Brandsborg birbrand@rm.dk, tlf. 2370 8714.
Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, sundhedsfremmer, leder/administrator, akademiker og professionel – de 7 lægeroller.

Motiveret ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, ledelseserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til Afdelingsledelsen Bedøvelse og Operation 1, AUH, att. ledende overlæge Birgitte Brandsborg.

Ansøgningsfrist d. 9. maj 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26. maj 2021.

Med virkning fra den 1. april 2021 ændres grundlønnen jfr. § 4 i overenskomsten for nyansatte overlæger:

For overlæger er grundlønnen kr. 708.048,- (31. marts 2018-niveau)
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 738.048,- (31. marts 2018-niveau).

For overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat, er grund lønnen kr. 680.091,- (31. marts 2018-niveau)-
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 710.091,- (31. marts 2018-niveau).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen