Forskningschef søges til Aalborg Universitetshospital

Ansøgningsfrist: 16/12/2020 Aalborg Universitetshospital

Som forskningschef på Aalborg Universitetshospital får du mulighed for at præge og sætte retning på den forskning, der sætter barren for fremtidens patientbehandling og diagnostik.

Du bliver kulturbærer og fyrtårn for et inspirerende og innovativt forskningsmiljø, hvor du i kraft af din evne til at forbinde forskningsgrupperne tegner et tydeligt billede af forskningsstrategien på Aalborg Universitetshospital.

Den nært forestående udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital skaber hidtil usete muligheder for at tænke forskning i nye rammer. Den mulighed skal gribes og følges til døren. Du får ligeledes en central rolle i vores tætte samarbejde med Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

De vigtigste opgaver
Som forskningschef er én af dine vigtigste opgaver at komme helt tæt på vores tværfaglige forskere og forskermiljøer og forstå omdrejningspunktet for deres basale og kliniske forskning. Denne indsigt skal du, i tæt samarbejde med bl.a. klinikkernes koordinerende professorer, omsætte til et strategisk landkort over den forskning, der foregår på Aalborg Universitetshospital. Et landkort som tydeligt viser, hvordan hospitalet, også de kommende år, får en endnu mere tydelig forskningsprofil og som bl.a. understøtter de højt specialiserede funktioner. Opgaven skal også løses i et tæt og strategisk samarbejde med institutlederen for Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, hvor jeres samarbejde og fælles indsigt får afgørende betydning for både retning og innovationskraft i fremtidens sundhedsforskning.

Du skal rådgive og sparre med både nye og erfarne forskere, ledelser og ansatte, der ønsker ideer til forskning afprøvet, som ønsker rådgivning om finansiering eller andre forskningsrelaterede spørgsmål. Uanset anledningen er det din opgave at være åben, nysgerrig og hjælpe vedkommende videre i processen, så lysten til forskning næres og boostes.

Interessen for forskning plantes allerede under uddannelsen, og som forskningschef går du forrest og viser vejen til mulighederne for forskning i både det præ- og postgraduate uddannelsesforløb i specialerne. Viljen og gå-på-modet til at sammentænke uddannelse, klinisk arbejde og forskning bidrager til gode uddannelsesmiljøer, som igen øger rekrutterings- og fastholdelseskraften af forskningstalenter.

Du bliver øverste chef for enheden Forskning, Uddannelse og Innovation, som i dag er hjemhørende i Forsknings Hus, tæt på Aalborg Universitetshospital og som pt. tæller 74 medarbejdere, herunder en kontorchef, en innovationschef og en række ledere med forskellige baggrunde. Som vores øverste chef har vi brug for, at du sætter kursen, og sammen med os lægger planerne for fremtiden, og er tilgængelig, når vi har brug for sparring.

Læs mere om dine opgaver og succeskriterier i job- og personprofilen.  
 
Om dig
Som forskningschef for Aalborg Universitetshospital sætter du forskning på dagsordenen:

  • via din passionerede interesse for forskning, som kan ses og mærkes uanset hvor du er.
  • via din evne til at samarbejde i øjenhøjde og din evne til at skabe netværk.
  • via din evne til at kommunikere og til at ’connecte the dots’, så forskningen træder tydeligt frem på Aalborg Universitetshospital, og tegner et hospital med en tydelig og kendt forskningsprofil, både internt og eksternt.

Uddannelse og erfaring:

  • Du er erfaren læge med, som minimum, en ph.d.-grad.
  • Du har bred erfaring med forskning, både fra egen forskning, fra fondsansøgning og har en del anerkendte publikationer bag dig.
  • Du har ledelseserfaring, fx som ledende overlæge eller som leder af en forskergruppe.

Vi tilbyder
Du får kraft til at sætte dit præg på hospitalets satsninger inden for forskning de kommende år, og det vel at mærke i en historisk tid, når vi lige om lidt tager Nyt Aalborg Universitetshospital i brug. Det nye hospital skaber nye muligheder for samarbejde, nye muligheder for at bedrive forskning og nye muligheder for et endnu tættere samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Du får en velfungerende organisation bag dig, der bl.a. udgør brikkerne til den samlede forskningsstøtte. Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor der både er plads til faglighed og til snakke om stort og småt.

Praktiske informationer
Stillingens titel er forskningschef for Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland. Du refererer til hospitalsdirektøren for Aalborg Universitetshospital. Som forskningschef er du medlem af Udvidet Hospitalsledelse, hvor du har fokus på forskningens forankring og samspil med hospitalets drift, undervisning og udvikling. Herudover deltager du i øvrigt ad-hoc på relevante ledelsesmøder på såvel universitetet som på hospitalet. Der er mulighed for, i et individuelt aftalt omfang, at fortsætte egen forskning i stillingen som forskningschef.

Interesserede kandidater kan kontakte erhvervspsykolog Poul Volquartzen på 31 45 00 70 eller hospitalsdirektør Jens Ole Skov på 20 73 68 33 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen.

Løn forhandles i henhold til aftale for lægelige chefer.
Der er ansøgningsfrist den 16. december. 1. samtalerunde afholdes den 4. januar og 2. samtalerunde afholdes den 25. januar. Kandidater der går videre, skal påregne tid til personlighedstest og opfølgende samtale i tiden mellem samtale 1 og 2.

På Aalborg Universitetshospital prioriterer vi forskning højt – det er nemlig en forudsætning for den bedste patientbehandling
Forskning er en forudsætning for at sikre patienterne en bedre diagnostik samt en mere skånsom og effektiv behandling. Derfor er forskning en integreret del af arbejdet på alle hospitalets afdelinger. Det betyder, at vores forskningsresultater hurtigt kan omsættes til den kliniske hverdag på hospitalet; for eksempel i form af nye diagnostiske metoder eller mere effektive behandlinger.
Læs mere om vores forskning

Aalborg Universitetshospital – patientens hospital med mennesket i centrum
Som Region Nordjyllands største hospital har Aalborg Universitetshospital en central rolle i det samarbejdende nordjyske sundhedsvæsen. Vi leverer høj faglig kvalitet, og vores patienter er da også blandt de mest tilfredse i landet. Vores værdier er Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme. Værdierne gælder i mødet med patienten og de pårørende. Og de gælder i mødet med kolleger og samarbejdspartnere. Gennem kommunikation og koordinering skaber vi sammenhæng for hver enkelt patient.
Du kan orientere dig mere bredt i nedenstående links:
Læs mere om Aalborg Universitetshospital
Læs mere om Handleplan 2020 Aalborg Universitetshospital
Læs mere om Nyt Aalborg Universitetshospital

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.