Fast stilling som autoriseret psykolog søges til Klinik for PTSD og Angst, Enhed for OCD og Angst pr. 1. februar 2024. Klinik for PTSD og Angst omfatter foruden Enhed for Angst og OCD, Enhed for PTSD, incl., veteraner samt Enhed for PTSD i Gødstrup.

Ansøgningsfrist: 01/12/2023 ADA Klinik for PTSD og Angst

Enhed for Angst og OCD,  tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med OCD, PTSD og angstlidelser (ikke flygtninge og tjenesterelateret PTSD).

Enheden har ca. 25 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et stort team. Behandlingen består af udredning og psykoterapi (individuelt eller i gruppe), medikamentel behandling og monitorering af denne, samt fysioterapi. Psykologen arbejder tæt sammen med læger, sygeplejersker og fysioterapeuter.

Arbejdsområde

Psykologen skal primært varetage udredning og psykoterapeutisk behandling af patienter med angstlidelser, herunder OCD og PTSD inden for rammerne af de regionale behandlingspakker, men skal også kunne varetage yderligere differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.
Vi ønsker en psykolog med

 • Autorisation
 • Erfaring med kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af målgruppen
 • Klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • Erfaring med PSE
 • Evne til at arbejde selvstændigt
 • Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • Specialisering i psykoterapeutisk behandling af målgruppen
 • Oplæring i differentialdiagnostik i forhold til angstlidelser
 • Fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • Et dynamisk miljø
 • En organisation i udvikling.

Klinikken hører under Afdeling for Depression og Angst, som har til huse på Skejby Sygehus.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Ledende psykolog Tue Hartmann, tlf. 24 60 57 66 eller
Ledende fysioterapeut Lene Nyboe, tlf. 20 15 81 09.

Ansøgningsfrist d. 1. december 2023.

Ansættelsessamtaler planlægges til d. 7. december 2023.

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.