Få lederansvar for et alsidigt og tværfagligt arbejdsområde som vores nye overlæge i Psykiatriens Hus (Silkeborg), Regionspsykiatrien Midt Er du speciallæge i psykiatri, og har du lyst til at bidrage til udviklingen af vores faglighed og behandlingsmetoder i et tæt samarbejde med Silkeborg Kommune? Og skal det være i et job med rig mulighed for spændende udfordringer, hvor dagene aldrig er helt ens, og du er omgivet af dygtige medarbejdere og medledere, som altid er klar på at hjælpe både patienter og hinanden? – ja, så har vi lige nu en ledig plads på holdet som overlæge med ledelse i Psykiatriens Hus ved Regionspsykiatrien Midt.

Dette job er udløbet

Psykiatriens Hus – et unikt samarbejde i et stærkt tværfagligt miljø
De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i forskellige teams, der prioriterer et tæt samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus. Der er tale om følgende kliniske teams: Psykoseteam, Affektiv team, Døgndækkende hjemmebehandlerteam med Akut Døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og Rusmiddelteam, Team for Personlighedsforstyrrelser, OCD og Angstteam samt Udredningsteam.

Vi mener, at psykiatriske patienter i vid udstrækning har størst nytte af ambulant behandling i deres kendte omgivelser, og arbejder derfor målrettet med at behandle så mange som muligt ambulant.

I Psykiatriens Hus har vi – i kraft af Døgndækkende Hjemmebehandling og Akut Døgntilbud – mulighed for at give et mere intensivt ambulant behandlingstilbud end traditionelle ambulante enheder.

Gode kollegaer gør forskellen
Som vores kommende overlæge vil du sammen med to ledende sygeplejersker få lederansvar for ca. 70 engagerende medarbejdere, der med respekt, åbenhed og fokus på fagligheden kontinuerligt arbejder på at udvikle vores ambulante behandlingsmetoder. Vi tilrettelægger behandlingen tværfagligt og individuelt, og tilstræber størst mulig inddragelse af den enkelte patient og de pårørende samt relevante samarbejdspartnere fra det kommunale.

Og så gør vi en dyd ud af at skabe et godt arbejdsmiljø i huset, hvor humor er værdsat og humøret er højt. 

Der er et solidt sammenhold – både i Psykiatriens Hus og ved Regionspsykiatrien Midt – hvor vi hjælper hinanden.

Derudover bliver du selvfølgelig også en del af den samlede lægegruppe for Regionspsykiatrien Midt. Lægegruppen i afdelingen er karakteriseret ved et godt tværfagligt og inkluderende miljø med bred erfaring fra alle dele af psykiatrien, og hvor afstanden til ledelsen er kort.

Lederansvar og indflydelse på egen karriere
Du vil som overlæge i Psykiatriens Hus få stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og din karriere.
Hos os vil du indgå i afsnitsledelsen i huset og arbejde i et lederteam sammen med de to ledende sygeplejersker. Lederteamet arbejder med strategisk-, personale- og faglig ledelse.

Derudover vil du som overlæge være retningsgivende i forhold til tilrettelæggelse af undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for afdelingens målgruppe – her i blandt behandling af patienter med foranstaltningsdom iht. Straffeloven.

Du vil få en central rolle i rådgivningen og vejledningen af de øvrige regionale psykiatriske institutioner og eksterne samarbejdspartnere, samt hjælpe de yngre læger i huset med vejledning og undervisning inden for dit fagområde. Du vil også deltage i videreudviklingen af de ambulante teams og samarbejdet med Silkeborg Kommune.

Du kommer til at indgå som bagvagt i Viborg i et 18-skiftet vagtrul samt som beredskabsvagt, når der ikke er en speciallæge i bagvagt. Som bagvagt får du et unikt indblik i de meget forskellige patientforløb i afdelingen.

Ud over de alsidige arbejdsopgaver tilbyder vi også gode muligheder for faglig udvikling med bl.a. kurser, efteruddannelse (f.eks. lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi) samt mulighed for igangsættelse af forskningsprojekter.

Vi vægter, at vores kommende overlæge:

  • Er speciallæge i psykiatri med bred psykiatrisk erfaring og kan opfylde bedømmelseskriterierne for speciallæger fastansat af Region Midtjylland
  • Har interesse for det videnskabelige arbejde og lyst til at bidrage med din faglighed
  • Kan se værdien i tværfaglig sparring både internt i behandlingspsykiatrien og med socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune – hvis du har erfaring som underviser af tværfagligt personale er det et plus
  • Er god til at kommunikere med både patienter, pårørende og medarbejdere

Vi håber, du har lyst til at være med til at skabe rammerne for vores udvikling og de løsninger, der giver værdi for vores patienter.

Vi byder gerne på en rundvisning og en snak om jobbet
Har du lyst til at se, om stillingen kunne være noget for dig? Så kom på besøg og få et indtryk af kollegaerne og arbejdspladsen. Vi fortæller gerne mere om, hvad jobbet indebærer, og hvorfor et job som overlæge i Psykiatriens Hus er en spændende mulighed.

Kontakt afdelingssygeplejerske Bjarne Yde på telefon 5129 9018 eller på mail Bjarne.Yde@ps.rm.dk eller afdelingssygeplejerske Marianne Løvenskjold Lauridsen på mail Marianne.Lauridsen@ps.rm.dk

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Preben Friis, hvis du har spørgsmål til jobbet, afdelingen eller andet. Du kan kontakte ham på tlf. 7847 4000 eller mail preben.friis@rm.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er som udgangspunkt vagtbærende og på 37 timer om ugen med start efter aftale.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfristen er senest søndag den 24. oktober 2021.

Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag den 28. oktober 2021.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst indgået mellem Foreningen af Speciallæger og RLTN. Stillingen er omfattet af Ny Løn.

Find mere information
Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.