Evalueringsansættelse med karrierepotentiale Er du læge med udenlandsk uddannelse, og har du modtaget "Tillykke-brev" fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så er du måske vores kommende evalueringslæge.

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Gødstrup udbyder to evalueringsansættelser i 1. eller 2. delforløb pr. 1. juni 2023 og 6 måneder frem.

Om stillingen:
Stillingerne er uddannelsesstillinger på KBU-niveau til dig, som har gennemført eller er i gang med dit 1. delforløb på en somatisk afdeling, eller til dig som har interesse for at starte 1. delforløb i psykiatrien. Efter tilfredsstillende gennemførelse og godkendelse af begge delansættelser vil du opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, og du kan derefter søge videre i en introduktionsstilling.

Hvem er vi:
Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom”, hvorfor vi i højere grad vil inddrage borgere og pårørende i vores strategier.

Vi garanterer dig spændende udfordringer og en attraktiv arbejdsplads, hvor du får stor mulighed for at præge ikke bare kulturen og de gode samarbejdsrelationer, men i høj grad også balancen mellem privat- og arbejdsliv. Vi er vilde med nye inputs, nysgerrige spørgsmål og andre måder at se verden på.

Ud over faglighed sætter vi særligt sociale og personlige kompetencer og engagement i højsædet for at sikre bedst mulig behandling af patienter samt det gode arbejdsmiljø. Du vil blive en del af et dedikeret medarbejder- og ledelsesteam.

Hvad tilbyder vi vores nye evalueringslæge:
– Et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
– En stilling med fremtidige job- og karrieremuligheder for den rigtige ansøger
– Et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, hjælpsomhed og dedikerede medarbejdere
– Tværfaglighed i dagligdagen, hvor alle tager ansvar med respekt for hinandens faglighed
– Supervision, undervisning og kurser svarende til KBU-ansættelse

Din profil:
Det er en forudsætning at du
– Har modtaget “Tillykke-brev” fra Styrelsen for Patientsikkerhed
– Mestrer det danske sprog på et højt niveau
– Er god til at kommunikere forståeligt med patienter og kolleger
– Er fagligt engageret og evner at bidrage til et højt fagligt miljø
– Udviser stabilitet og robusthed
– Har erfaring med psykiatri og har interesse for at udvikle dette
– Kan se gevinsten af at arbejde tværfagligt med andre dygtige kolleger

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er tidsbegrænset på 6 måneder med 37 timer om ugen.

Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen for Yngre læger. Ansættelsen er betinget af, at STPS udsteder evalueringsautorisation på starttidspunktet.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Robert Bering tlf. 2154 4604.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 19. marts 2023.
Samtaler forventes afviklet i uge 13.

Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge med ca. 3200 ansatte, hvor Regionspsykiatrien Gødstrup er en af disse. I Region Midtjylland tilstræber vi høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter årligt.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager udredning og behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af Region Midtjylland.  Vi er ca. 350 medarbejdere, og vi behandler ca. 5.000 borgere om året. Vi behandler primært borgere i den vestlige del af Region Midtjylland, langt de fleste ambulant. Der er 67 sengepladser i afdelingen.

Regionspsykiatrien Gødstrup er også tilknyttet NIDO, Center for Forskning og Uddannelse.

Psykiatriens vision er “bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”. Vi tror på, at mennesker med psykisk sygdom er vigtige medspillere i egen behandling, og at den enkelte patient skal inddrages i størst muligt omfang.

Gødstrup er placeret godt syv kilometer vest for Herning centrum. Den midtjyske by byder på et rigt kulturliv med spændende musik-, teater- og museumsoplevelser, ligesom mulighederne inden for idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludviklet med bl.a. Århus-motorvejen, som giver en køretid til Århus på knap en time.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.