Et-årig stilling som afdelingslæge ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital I Intensiv, AUH opslås to tidsbegrænsede afdelingslægestillinger fra 1. juni 2023 til 31. maj 2024 samt fra 1. december 2023 til 30. november 2024

Ansøgningsfrist: 09/02/2023 Aarhus Universitetshospital

Stillingerne kan eksempelvis indgå som led i SSAI ekspertuddannelse i intensiv terapi og forudsætter orlov fra fast speciallægestilling ved andet sygehus. Stillingerne er med tjeneste seks måneder på Intensiv Nord og seks måneder på Intensiv Øst.

Vi har gode erfaringer med denne type stillinger, som vi har haft opslået to gange tidligere og haft fire speciallæger i forløb.

Intensiv er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 22 og 19 behandlingspladser.

Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn under 13 år med intensivt terapi behov ligger på Intensiv Øst.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Der varetages lægebilsfunktion og anæstesi til ECT.

Der ydes i afdelingen højt specialiseret funktion med ECMO og børneintensiv, og der er landsdelsfunktion for medullære skader. Vi dækker stort set alle aspekter af intensiv terapi og varetager intensiv terapi til afdelinger med højt specialiserede funktioner, hvoraf kan nævnes organdonation efter hjernedød, hjertetransplantation og børn med CNS tumorer.

Intensiv deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejersker og specialsygeplejersker i Intensiv terapi. Undervisningserfaring og forskningserfaring vil indgå i den samlede vurdering.

Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtelse i tilstedeværelse. Der er 2-delt vagt alle ugens dage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos cheflæge Karina Bækby Houborg på karhou@rm.dk, eller på 2029 2148. Se også funktionsbeskrivelsen her

Skema til faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland bedes udfyldt i forbindelse med ansøgningen.

Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for de syv kompetenceområder.

Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til cheflæge Karina Bækby Houborg, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfristen er den 9. februar 2023. Samtaler finder sted uge 8, 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.