Erfaren psykolog til supervision af specialpædagogisk arbejde, Hinnerup Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, Region Midtjylland, søger en erfaren psykolog til supervision af socialfagligt arbejde med voksne borgere med udviklingshæmning og psykiatriske overbygninger i vores fem botilbud. Du vil blive en del af vores dygtige psykologteam.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er en spændende organisation at være en del af med fem botilbud og et sekretariat. Vores nye psykolog skal arbejde med at understøtte afdelingernes faglige udvikling samt styrke den faglige indsats omkring den enkelte borger. Du vil derfor være til stede i afdelingerne alt efter opgavernes omfang. Sekretariatet er dit tjenestested, som er placeret i Hinnerup. Sekretariatet består af en stab på omkring tyve fagkonsulenter og administrative medarbejdere.

Dine opgaver:

 • Supervisionsopgaver med henblik på kvalificering af det specialfaglige fokus.
 • At foretage vurderinger af forudsætninger og behov i konkrete borgersager.
 • Konkret rådgivning og sparring til personalegrupper omkring den faglige indsats i forhold til forskellige komplekse problemstillinger og diagnoser.
 • At sikre opsamling af viden og læring på tværs af afdelingerne.
 • At understøtte samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, såsom regionspsykiatrien, kommuner, politi og socialstyrelsen.
 • Der kan blive mulighed for at varetage rådgivnings- og udredningsopgaver i forbindelse med VISO-opgaver inden for målgruppen rundt om i landet.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet psykolog og har autorisation.
 • Har erfaring med udredning, testning og supervision.
 • Har erfaring fra enten børne- og ungeområdet eller andre voksenområder.
 • Kan omsætte psykologisk teori og viden og relatere den til pædagogisk praksis.
 • Har gode samarbejdsevner og er en medspiller i specialområdets vision og mission.
 • Er fagligt nysgerrig på praksis.
 • Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og samvittighedsfuldt med vægt på ordentlighed og høj faglighed.
 • Det vil være relevant at have kendskab til de fælles faglige tilgange, som vi arbejder ud fra, herunder KRAP, neuropædagogik, neuroaffektiv udviklingspsykologi og Low arousal.

Vi tilbyder:

 • Faglig sparring i psykologteam samt mulighed for supervision.
 • Spændende og udfordrende opgaver i samarbejde med mange aktører både internt og eksternt.
 • Et godt kollegialt fællesskab.
 • Mulighed for hjemmearbejde efter aftale, under hensyntagen til den fælles opgaveløsning
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder med et stort engagement og vægter et fællesskab med både humor, relationer og plads til faglige drøftelser.

Om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er ét af otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde. Specialområde Udviklingshæmning og ADHD leverer højtspecialiserede indsatser på voksenområdet, og arbejder ud fra et værdisæt om, at borgerne har så stor indflydelse på eget liv som muligt. Dette er drivkraften i indsatsen, hvor vi bruger borgernes egne ressourcer og vores viden om støttebehov til at tilrettelægge indsatsen.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD består af fem driftsklynger geografisk spredt over regionen: Bygmarken (Hedensted), Grankoglen (Allingåbro), Gårdene (Paderup), Mosetoft (Viborg) og Nørholm (Herning). Der er omkring 110 borgere i vores botilbud. Der er et samlet medarbejderantal på omkring 350 medarbejdere, som primært er pædagoger, omsorgsmedhjælpere samt en række sundhedsfaglige medarbejdere. Driftsklyngerne ledes af funktionsledere og områdeledelsen.

Hovedmålgrupperne er voksne borgere med udviklingshæmning med forskellige udfordringer. Den største målgruppe udgøres af udviklingshæmmede borgere i varierende grader, som kan have forskellige psykiatriske tillægsproblematikker eller komplekse udviklingsforstyrrelser. En del af borgerne er kriminalitetstruede eller har en dom. Ligeledes har en af specialområdets driftsklynger speciale i Prader Willi Syndrom.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og organisationen. Stillingen er omfattet af reglerne for ny løn, hvorfor der kan forhandles tillæg for kvalifikationer.

Der vil blive indhentet reference og straffeattest inden endelig ansættelse.
Og vi forventer, at du har kørekort og adgang til egen bil.
Sprog: Dansk på højt niveau i skrift og tale.
IT: Daglig bruger af office pakken.

Yderligere oplysninger om stillingen
For yderligere information om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD henvises til vores hjemmeside: www.sua.rm.dk.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte psykolog Nina Navntoft-Pedersen, tlf. 2381 9062 eller områdeleder Anette Sønderby Jensen på tlf. 2374 3677.

Samtaler forventes afholdt i uge 16, 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.