Er du vores nye psykolog til Team for Affektive Lidelser? Til vores ambulante enhed i Viborg søger vi pr. 1 maj 2021 eller snarest derefter en psykolog i fast stilling - primært til behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser.

Dette job er udløbet

Om os
Team for Affektive Lidelser i Viborg er en del af Klinik for Affektive Lidelser, der også består af Team for Affektive Lidelser i Skive samt Team for Ældrepsykiatri.

Team for Affektive Lidelser i Viborg har et tæt samarbejde med Team for Affektive Lidelser i Skive. Der holdes bl.a. fælles personalemøder, fælles undervisning og temadag(e).

Team for Affektive Lidelser behandler patienter i alderen 18-68 år med personlighedsforstyrrelser, samt patienter med svære affektive sindslidelser (depression, mani, bipolar affektiv sindslidelse). Mange af patienterne vil desuden have komorbiditet fx i form af angst, misbrug eller udviklingsforstyrrelser.

Teamet er tværfagligt sammensat og består af læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer. Team for Affektive Lidelser har i alt 5 psykologer, hvoraf 3 primært arbejder i Viborg og 2 i Skive.

Psykologernes arbejdsområder er primært behandlingsforløb for patienter med personlighedsforstyrrelser i pakkeforløb/uden for pakkeforløb. I Regionspsykiatrien Midt har vi behandlingsforløb på såvel hovedfunktionsniveau som på regionsfunktionsniveau i forhold til patienter med personlighedsforstyrrelser.

Afdelingen arbejder i gruppebehandlingen grundlæggende indenfor en psykodynamisk referenceramme inspireret af mentaliseringsbaseret terapi (MBT). Vi har desuden en gruppe for de overregulerede patienter, hvor vi arbejder med Compassion fokuseret terapi (CFT). I den individuelle terapi arbejdes der integrativt og ud fra en vurdering af, hvilken metode der egner sig bedst til den enkelte patient.

Arbejdsopgaver:

 • Individuel terapi samt gruppeterapi (MBT)
 • Udredning primært i forhold til personlighedsforstyrrelser, men også andre diagnosegrupper
 • Enkelte terapeutiske forløb til teamets øvrige patienter f.eks. patienter med komorbiditet.
 • Psykoedukation (MBT baseret) i forhold til patienter med personlighedsforstyrrelser
 • Ved behov tage relevante psykolog-opgaver på tværs i organisationen f.eks. i Affektiv Team i Skive
 • Yde faglig sparring/supervision til kolleger i eget team (ved behov)
 • Yde fast supervision til et tværfagligt team/sengeafdeling på tværs i organisationen i Regionspsykiatrien Midt
 • Ved behov yde supervision til psykologkolleger f.eks. i forbindelse med opnåelse af autorisation
 • Ved relevante kvalifikationer yde supervision af psykoterapi til læger under speciallægeuddannelse til psykiater

Krav til faglige kvalifikationer:

 • Cand.psych. aut.
 • Gerne specialist i psykoterapi og med fordel indenfor en psykodynamisk eller mentaliseringsbaseret reference ramme- Alternativ en 2-årig psykoterapeutisk efteruddannelse ligeledes gerne psykodynamisk eller kognitiv.
 • Terapeutisk erfaring med – og interesse for – personlighedsforstyrrelser
 • Erfaring med individuel samt gruppeterapi
 • Rutineret kendskab til PSE, SCID-II eller SCID 5, gerne også WAIS-IV
 • Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik
 • Kendskab til MBT behandling
 • Kendskab og interesse for forskning, fx inden for psykoterapi
 • Erfaring med supervision af psykologer og øvrige faggrupper (sygeplejersker og plejepersonale på sengeafdelinger)
 • Erfaring med Elektronisk patientjournal (EPJ) eller lignende dokumentationssystem
 • Erfaring med arbejdet som psykolog i behandlingspsykiatrien

Personlige egenskaber:

 • Gode samarbejdsevner (både mono og tværfagligt)
 • Fleksibilitet, omstillingsparathed og selvstændighed
 • Rummelig, empatisk, god indlevelsesevne samtidig med evnen til at bevare sig selv og sætte klare rammer
 • Evne til at bevare overblik, til at arbejde selvstændigt, og stoppe op og søge mono eller tværfaglig sparring ved emotionelt pres
 • Ønske om faglig udvikling

Vi kan tilbyde:

 • Engagerede kolleger
 • Et arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone
 • Relevant efteruddannelse
 • Supervision, eksternt og internt (primært)
 • Fagligt forum med fokus på personlighedsforstyrrelser
 • Samarbejde med psykologkolleger i Skive og Silkeborg
 • Fælles møder med psykologkolleger fra Viborg-Skive-Silkeborg – i alt ca. 30 psykologer
 • Mentorordning de første tre måneder og individuelt tilrettelagt introduktionsprogram

Generelt vægter vi det meget højt at have et godt arbejdsmiljø, og har bl.a. et stort fokus på at spille hinanden gode, de gode samarbejdsrelationer og at have et stort kendskab til vores forskellige faglige og professionelle kompetencer, for at kunne yde den bedste patientbehandling.

Den ugentlige arbejdstid for stillingen er 37 – Gerne med en mødetid mandag – torsdag i tidsrummet 8-15 og fredag 8-14.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Spørgsmål?
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos funktionsleder Hanne Gaarde Nørgaard på 21 20 67 58. Træffes bedst i tidsrummet kl. 8-15.

Ansøgning samt bilag med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest søndag d. 11/4  2021.

Ansættelsessamtaler afholdes i Regionspsykiatrien Midt i Viborg fredag d. 16/4  fra kl. 11.

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.