Er du vår nye klinikkleder for kvinneklinikken? Kvinneklinikken

Dette job er udløbet

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Visste du at våre fødeavdelinger tar hånd om nesten 10.000 fødsler hvert år og kan vise til de beste resultater for mor og barn? Fagfeltene i kvinneklinikken har vært gjennom en imponerende utvikling innenfor behandlingsformer, teknologi og forskning. Vi er nå på jakt etter en klinikkleder som har et engasjement for faget!

Kvinneklinikken vurderer og behandler pasienter innen fagområdene svangerskap og fødsel, gynekologiske lidelser, infertilitet og sykdommer hos fosteret. Kvinneklinikken har en rekke regions- og landsoppgaver, og har ansvaret for tilbudet til befolkningen i vårt nærområde. Kvinneklinikken dekker alle typer behandling av gynekologiske tilstander og har landets største forskningsmiljøer innen kvinnesykdommer integrert i klinikken. Det bidrar til at vi har oppdatert kunnskap på alle fagområder, og at behandlingstilbudene er i front av den medisinske utviklingen.

Vi søker en tydelig, inkluderende og prosessorientert leder som er trygg i lederrollen og som evner å tenke langsiktig og helhetlig. Du er synlig, skaper trivsel i organisasjonen og motiverer til innsats. Det blir din å oppgave å utvikle en klinikk og en kultur som ivaretar klinikkens visjon og som setter pasienten i fokus.

Arbeidsoppgaver

 • Ha overordnet ansvar for resultater og prosesser knyttet til ledelse, organisasjon og ansatte i klinikken
 • Sørge for at klinikken yter diagnostikk, behandling og service av høy kvalitet
 • Sørge for at klinikken og dens enheter ivaretar personal- og arbeidsgiverfunksjoner i henhold til lov- og avtaleverk og foretakets interne retningslinjer
 • Initiere og følge opp forbedring av klinikkens fagområder, arbeidsprosesser og grensesnitt mot sykehusets øvrige klinikker
 • Tilrettelegge for klinikkens fagutvikling og forskningsaktivitet på et ledende nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Bidra til et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud

Stillingen inngår i administrerende direktørs ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på høgskole/universitetsnivå
 • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater fra tidligere lederfunksjoner mht. kvalitet, økonomistyring og budsjettoppfølging
 • Formell lederutdanning er ønskelig
 • Gode kunnskaper innenfor ett eller flere av klinikkens fagområder
 • God medisinsk- og helsefaglig forståelse
 • Kjennskap til fag- og virksomhetsområder i sykehus
 • God kunnskap om forskning og utdanning; formell forskningskompetanse er ønskelig
 • Innsikt i IKT og teknologi
 • Erfaring fra ledelse innen omstillings- og utviklingsprosesser

Personlige egenskaper

 • Reflektert og strategisk tilnærming, evne til å tenke langsiktig og helhetlig
 • Tydelig, inkluderende og motiverende
 • Evne til å skape engasjement, dialog og godt samarbeid
 • Tillitsvekkende relasjonsbygger
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide strukturert og systematisk med krevende utfordringer
 • Fleksibel med evne til å finne konstruktive løsninger
 • Evne til å ta avgjørelser

Vi tilbyr

 • Utfordrende, variert og spennende hverdag i en kompleks organisasjon
 • Innsikt i dagsaktuelle problemstillinger og mulighet for påvirkning i viktige beslutninger
 • Mulighet til å påvirke i utviklingen av fremtidens sykehus
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Utstrakt samarbeid med dyktige kolleger som er ledende innenfor sine fagområder

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.