Er du praktiserende læge med interesse i diabetesområdet og opgaverne i Steno Diabetes Center Odense (SDCO), så er du måske vores nye kollega

Dette job er udløbet

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) har et særkende i type 2-diabetes. Vi søger en erfaren praktiserende læge, der med sin faglighed og indsigt i almen praksis vil hjælpe os med at udvikle og styrke samarbejdet mellem SDCO og almen praksis i Region Syddanmark.

Vi er på udkig efter en fagligt velfunderet og engageret kollega til at løse forskellige opgaver inden for diabetes på det tværsektorielle område i både klinik og stab.

I udgangspunktet forestiller vi os en ansættelse på 10 timer ugentligt ligeligt fordelt mellem staben og klinikken.

Dine primære opgaver i staben vil være at

 • Bidrage til at synliggøre almen praksis’ behov over for SDCO og synliggøre SDCO over for almen praksis
 • Bidrage med faglig rådgivning til SDCO om initiativer målrettet almen praksis
 • Deltage i udvikling af indsatser, herunder med-producent på f.eks. projektbeskrivelser der går tæt på hverdagen i almen praksis
 • Deltage på lægedage og konferencer for at repræsentere SDCO
 • Bidrage til at afdække behovet for kompetenceudvikling i almen praksis samt tilrettelægge kompetencetilbud

Arbejdet i SDCO’s stab kredser bl.a. om forebyggelse, opsporing og behandling af type 2-diabetes, herunder tværsektorielt samarbejde om type 2-diabetes på tværs af sygehus, almen praksis og kommune. SDCO’s rolle er bl.a. at udvikle og gennemføre projekter, at formidle viden, at bidrage til at bygge bro mellem sektorerne og at yde konsulentbistand til arbejdet med diabetes.

Dine primære opgaver i klinikken vil være at

 • Bidrage til udvikling af kliniske initiativer målrettet tværsektorielle forløb
 • Deltage i faglige konferencer med den øvrige lægestab
 • Deltage i tværfaglige møder med plejepersonale
 • Bidrage med klinisk-faglig rådgivning af læger og personale om forhold i almen praksis
 • Undervise klinisk personale og stab i SDCO
 • Være ambassadør for tværsektorielle kliniske initiativer i almen praksis
 • Være ambassadør og eventuelt idégenerator for kliniske tværsektorielle forskningsprojekter
 • At varetage patientkontakt i form af fast ambulatorium i SDCO efter nærmere aftale

Arbejdet i klinikken vil have fokus på tværfaglig sparring og rådgivning af læger og personale i SDCO. Vi har fokus på det tværsektorielle samarbejde og SDCO’s rolle er at udvikle dette med nye kliniske samarbejdsrelationer, som skal styrke behandling og håndtering af især patienter med type 2-diabetes. Patientkontakten i SDCO skal bl.a. være med til at styrke den kliniske samarbejdsrelation, og vil foregå under supervision af en endokrinolog.

Om dig

 • Du er udviklingsorienteret
 • Du har betydelig klinisk erfaring indenfor forebyggelse, behandling og håndtering af type 2-diabetes
 • Du har aktuel erfaring med hverdagen i almen praksis
 • Du har interesse for diabetes i almen praksis, og du har faglig pondus
 • Du har interesse for kvalitetsudvikling i almen praksis, eks. er du aktiv i egen klynge/aktiv i udviklingen af kvalitetsprojekter på tværs af klynger
 • Du er udadvendt og har lyst til formidling både skriftligt og mundtligt

Om os
Du vil blive en del af SDCO og du vil opleve et tæt samarbejde internt i staben og mellem staben, klinikken og Steno Partnersygehusene. Du kan læse mere om SDCO’s opgaver i drejebogen for Steno Diabetes Center Odense.

Løn og ansættelsesvilkår
Der ansættes i en fast stilling på 10 timer ugentligt med personalereference til klinikchefen. Arbejdstiderne vil være efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales efter gældende overenskomst for forhandlingsberettigede organisation og Danske Regioner.

Ved overlægeansættelse vil der ske overlægebedømmelse. Bedømmelsen vil ske i forhold til stillingsindholdet og ikke specialet endokrinologi.Der indhentes referencer ved behov.

Ansættelsestart d. 1 juni eller efter aftale. Der vil være 3 måneders prøvetid for ansatte som kommer uden ansættelsesforhold i Region Syddanmark.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Der er ansøgningsfrist d. 27. april 2020. Der forventes afholdt ansættelsessamtale uge 20.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Michael Røder, klinikchef, specialeansvarlig overlæge, dr.med., michael.roder@rsyd.dk eller mobil 2624 4473.

Arne Gårn, programleder for det tværsektorielle samarbejde, arne.gaarn@rsyd.dk eller mobil 5171 8281.

Om Steno Diabetes Center Odense
SDCO blev oprettet som et specialiseret diabetescenter den 1. januar 2018. SDCO er drevet og ejet af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling fra Novo Nordisk Fonden med mulighed for forlængelse.

Centret skal i tæt samarbejde med alle regionens sygehuse samt kommuner og praktiserende læger varetage behandlings- og udviklingsopgaver for personer med diabetes fra hele Region Syddanmark.

SDCO er pt. under opbygning og forventes at være fuldt etableret ultimo 2022, hvor centret samtidig flytter ind i nye fysiske rammer på nyt OUH. Indtil de nye fysiske rammer står klar, bliver centret drevet fra midlertidige rammer på Odense Universitetshospital.

Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Odense på OUH´s hjemmeside.


Steno Diabetes Center Odense (SDCO) skal etableres som et internationalt førende diabetescenter ved Odense Universitets Hospital. En af hovedopgaverne for SDCO er at være kraftcenter for at udvikle nye behandlings- og forebyggelsesmetoder, dvs. udvikle og udføre behandling og forebygge senkomplikationer på et højt internationalt niveau. SDCO etableres i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark.