Enhedschef til Medicinsk Udstyr

Ansøgningsfrist: 15/08/2022 Lægemiddelstyrelsen

Vil du stå i spidsen for en enhed med dedikerede ledere og medarbejdere, hvor medicinsk udstyr er det centrale omdrejningspunkt? Så er du måske vores nye enhedschef til Medicinsk Udstyr.

Om Enhed for Medicinsk Udstyr
Du kommer til at stå i spidsen for en voksende enhed med ca. 40 dygtige og engagerede medarbejdere. Enheden er én af tre enheder under Center for Kontrol, Udstyr & Tilgængelighed.

I enheden varetager vi en række opgaver, bl.a.:

 • varetager vi det nationale register over aktører inden for Medicinsk udstyr, herunder også de økonomiske forpligtigelser, som tilfalder aktørerne
 • giver vi tilladelser til kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr
 • overvåger vi markedet for medicinsk udstyr og modtager indberetninger om hændelser med medicinsk udstyr
 • udsteder vi eksportcertifikater til medicinsk udstyr
 • arbejder vi med implementeringen af de nye forordninger for medicinsk udstyr i tæt samarbejde med vores europæiske søsterstyrelser
 • udpeger vi og fører tilsyn med danske bemyndigede organer
 • samarbejder vi med vores kontrolenhed om medicinsk udstyr på det danske marked skal være sikkert
 • deltager vi i europæiske og andre internationale samarbejder og fora.

Områderne er komplekse og opgaverne mangeartede, hvorfor der er behov for såvel højt kvalificeret ekspertise og stort forretningskendskab for at kunne balancere mellem de forskellige opgaver. For netop at kunne agere i en stigende kompleksitet er Lægemiddelstyrelsen til en vis grad matrixorganiseret og en del af enhedens leverancer foregår i samarbejde med andre enheder og stabsfunktioner.

Enheden er én af tre enheder under Center for Kontrol, Udstyr & Tilgængelighed. Som enhedschef indgår du i såvel styrelsens samlede ledelsesteam som i centerets ledelse.

Din hverdag hos os
Du kan se frem til en dynamisk hverdag med gode og fagligt dedikerede kolleger på en arbejdsplads, som stræber efter at være en fantastisk arbejdsplads.

Som leder i Lægemiddelstyrelsen skal du derfor kunne skabe begejstring og engagement, der kan mærkes af medarbejderne og bemærkes af vores kunder.

Du er helhedstænkende og ser processerne på tværs i organisationen. Du balancerer driften med nytænkning og kan se sammenhænge også inden for hele sundhedsministeriets koncern.

Din rolle bliver, ud over at være inspirator for dine ledere og medarbejdere, at have det overordnede ansvar for at sætte rammer og retning for enheden i samarbejde med direktionen og dine ledere i enheden. Enheden er opdelt i tre sektioner. De tre sektionsledere refererer til dig.

Du kommer til, sammen med direktionen og de øvrige enhedschefer, at sætte den strategiske retning for hele Lægemiddelstyrelsen og sikre, at strategierne efterleves i hverdagen. Derudover skal du sikre det faglige niveau i enheden og skabe sammenhæng i opgaverne på tværs af enheden og samarbejdende enheder og stabe.

Reglerne for medicinsk udstyr er skabt i et EU-samarbejde og Lægemiddelstyrelsen indgår således også i en række internationale fora. Du har således også mulighed for at deltage i og sætte præg på dette arbejde.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en relevant natur- eller samfundsfaglig uddannelsesbaggrund, solid ledererfaring – gerne fra en matrixorganisation – og du har også gerne erfaring med offentlig forvaltning. Du trives i et komplekst og højt fagligt miljø, hvor ansvar i høj grad er uddelegeret og mange beslutninger træffes uden din involvering og også uden for din egen enhed.

Derudover ser vi gerne, at du har:

 • faglig erfaring inden for medicinsk udstyr
 • integritet og stærke relationelle kompetencer
 • politisk tæft og er løsningsorienteret
 • gode kommunikative egenskaber
 • evne til langsigtet strategisk tænkning.

Som person hviler du i dig selv, er respekterende, lyttende og ydmyg over for opgaven. Desuden er du som udgangspunkt glad og har en positiv tilgang til livet.

Om ansættelsen
Ansættelsen sker som enhedschef i henhold til gældende rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1/ lønramme 37. Ansættelsen sker som udgangspunkt i et 5-årigt åremål med mulighed for forlængelse.

Ansættelsen forudsætter, at du kommer igennem PET’s godkendelsesprocedure med henblik på sikkerhedsgodkendelse.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til faglig direktør Merete Hermann på tlf. 25461760.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugerne 33-36. Du kan læse mere om os på www.lmst.dk.

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores vision er at stå forrest i nationalt og internationalt samarbejde.

Vores mission er at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr. Vi er ca. 650 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæiske lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.