En fast stilling på 37 timer om ugen som overlæge/afdelingslæge i håndkirurgisk sektor, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale En fast stilling på 37 timer om ugen som overlæge/afdelingslæge i håndkirurgisk sektor, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 01/02/2023 Regionshospitalet Viborg

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædkirurgi med særlig interesse for det håndkirurgiske fagområde og som har erfaring med både elektiv og akut håndkirurgi.

Vagtforhold
Det forventes at overlæge/afdelingslægen indgår i afdelingens bagvagt sammen med andre speciallæger og 1. reservelæger.
Om afdelingen 
Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har akut optag fra Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner med i alt ca. 225.000 indbyggere. Afdelingens sengeafsnit har plads til i alt 27 indlagte patienter, derudover har afdelingen en klinik med ca. 25.000 ambulante besøg årligt. Afdelingen behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

 

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

 

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Cheflæge Steen Olesen på tlf. 7844 6501.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal være os i hænde senest 1. februar 2023.

Samtaler forventes afholdt i uge 6/2023

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.