Direktør til Region Hovedstadens Psykiatri Vil du lede udviklingen af fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden, hvor mennesker og sammenhængskraft er i fokus?

Dette job er udløbet

Vi søger en hospitalsdirektør, der har høje ambitioner for psykiatrien, og som med åbenhed og helhedssyn, i tæt samarbejde med ledelser, medarbejdere, politikere, patienter og samarbejdspartnere, kan sætte retning for psykiatrien i overensstemmelse med de politisk vedtagne pejlemærker.

I Region Hovedstaden er vi i gang med at udvikle et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Det stadigt voksende antal patienter med psykiske lidelser skal opleve nærværende og sammenhængende forløb, hvor deres behov og ønsker er i fokus.

Vi er optagede af at forbedre livskvaliteten og tilværelsen for den enkelte med en psykisk lidelse. Psykiatriske patienter har en overdødelighed inden for stort set alle sygdomskategorier, og det kræver et kvalitetsløft i både den psykiatriske og somatiske behandling. Samtidig oplever vi en stigning i børn og unge, der mistrives og har behov for udredning og behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien.

Det kræver en målrettet og faglig indsats at vende den udvikling. Det skal vi indtænke i udredning og behandling, og i lige så høj grad igennem forskning og uddannelse og udvikling af vores medarbejdere og af vores samarbejdsrelationer til kommunerne, almen praksis og de somatiske hospitaler.

Vi står overfor en transformation af sundhedsvæsenet, hvor der er behov for at arbejde langsigtet og helhedsorienteret og samtidig iværksætte konkrete initiativer her og nu. Det kalder på en nærværende ledelse i den fælles direktion med øje for mulighederne i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring patienterne. Samtidig skal vi sikre attraktive og trygge arbejdspladser for medarbejderne. Der skal fokuseres på, at både ledere og medarbejdere bruger tiden på det rigtige, og opgavernes kompleksitet kalder på samarbejde fremfor hierarkier.

Du er en ambitiøs og visionær leder, der skaber resultater i samarbejde med ledere og medarbejdere og omkringværende samarbejdspartnere. Du kan lytte, og du kommunikerer kvalificeret og engageret – også på en offentlig scene.

Du har erfaring med drift og udvikling af et stort hospital eller en større politisk styret offentlig organisation, ligesom du har interesse og faglig forståelse for Region Hovedstadens Psykiatris kerneområder.

Du stiller dig naturligt i spidsen for forandringsprocesser og formår at skabe kurs og følgeskab med din måde at lede og kommunikere på. Du står for åbenhed, helhedssyn og tillid og er dygtig til at etablere og dyrke netværk og samarbejdsrelationer.

Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi behandler årligt ca. 50.000 voksne og børn med psykiske lidelser. Behandlingen foregår på vores i alt 9 psykiatriske centre, som er fordelt rundt i regionen. Den geografiske spredning medfører et behov for en stærk ledelsesorganisation. Derfor er Region Hovedstadens Psykiatri organiseret med en central stabsfunktion, der sikrer den tværgående koordination og udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri, samt stærke decentrale enheder med egen ledelse, der har ansvaret for den daglige drift og patientbehandling.

Du kan læse mere i job- og personprofilen.

Proces og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse i første kvartal 2024 efter nærmere aftale. Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til ”Aftale for chefer”.

Du er velkommen til at kontakte regionsdirektør Jens Gordon Clausen på tlf. 20 59 55 59 eller chefkonsulent Mette Kolber Fløystrup på tlf. 28 15 26 14 for en fortrolig drøftelse.

Ansøgningsfristen er 22. oktober 2023.