Direktør for Fælles Hjælpemiddeldepot

Ansøgningsfrist: 07/08/2022 Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

Billedet viser Aaberg + i en given situation. Klik for at gå til Aaberg + forside.

Vil du stå i spidsen for en transformation af et nyt fælleskommunalt §60-selskab – Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

 • I et tæt samspil med politikere, medarbejdere og interessenter
 • Med et skarpt fokus på forsyningssikkerhed og drift

Vi søger en direktør for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, som vil stå i spidsen for en transformation fra et privat selskab til et offentligt ejet fælleskommunalt §60 selskab. Selskabet blev etableret pr. 1.4.2022 i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse af den virksomhed, der tidligere har løst opgaven. Den transformation er i gang og skal fortsætte, så intentionerne for de 7 ejerkommuner bag selskabet bliver realiseret. Vi forventer derfor, at du kan sikre fortsat forsyningssikkerhed og sikker drift for kommunerne og de borgere i kommunerne, for hvem det er af afgørende betydning for deres livskvalitet, at de har de fornødne hjælpemidler på det rette tidspunkt.

Driften i selskabet er solid. Den skal understøttes, udvikles og optimeres i et tæt samspil med medarbejderne. Administrationen og kundehåndteringen skal tilpasses og udvikles, så den spiller godt og hensigtsmæssigt sammen med de kommunale ejere og kunder.
Så vi søger en direktør, som får mulighed for at sætte sit eget ledelsesmæssige fingeraftryk på drift og udvikling af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S i et tæt samspil med bestyrelsen, medarbejderne og kommunerne til gavn for den enkelte borger. Vi søger en direktør, som brænder for denne type af drift, for at få denne vigtige brik i den kommunale service til at spille og som samtidig har indsigt i og forståelse for de kommunale politiske og administrative processer.

Dine opgaver
Som direktør har du det fulde ansvar for selskabet. Du refererer til bestyrelsen for selskabet. Da selskabet er nyetableret, vil meget skulle afklares hen ad vejen. Det er dog forventningen, at du på den korte bane bl.a. fokuserer på følgende opgaver:

 • Får sikret driften og skabt et godt fundament for den daglige økonomistyring.
 • Får etableret et tillidsfuldt samarbejde og samarbejdsprocedurer med bestyrelsen.
 • Får fortsat transformationen fra privat selskab til fælleskommunalt §60-selskab med fokus på dels formaliteterne og dels de kulturelle aspekter i selskabet.
 • Får skabt en forståelse hos de forskellige medarbejdergrupper for, hvad det for netop deres opgaveløsning betyder, at de nu er ansat i et fælleskommunalt §60-selskab.
 • Får skabt et tillidsbåret og trygt samarbejde med medarbejderne og sikret, at deres kompetencer bringes bedst mulig i spil i transformationen.
 • Får videreudviklet de bæredygtige relationer til de 7 ejerkommuner på alle niveauer i organisationen.

Det er forventningen, at du på den lidt længere bane bl.a. fokuserer på følgende opgaver:

 • Strategiske mål for og forretningsudvikling af selskabet i en proces, som både involverer medarbejdere, kunder og bestyrelsen.
 • Identifikation af mulige optimeringer af driften og/eller administrationen.
 • Identifikation af andre mulige optimeringer, herunder fælles indkøb eller flere ejere.

Selskabet har en omsætning på ca. 22 mio. kr. og beskæftiger ca. 40 medarbejdere.

Dine kompetencer
Kompetencemæssigt er der mange forskellige veje, som kan føre til denne stilling, men:

 • Du kan have en lang videregående uddannelse eller en faglig relevant grunduddannelse suppleret med relevant lederuddannelse.
 • Du skal meget gerne have en viden eller stor erfaring ift. det kommunale område. Det gælder både det juridiske/formelle og det kulturelle.
 • Du skal have erfaring med dig fra ledelse af driftstunge organisationer.
 • Dine kommunikative evner er helt sikkert i top. Du evner at omsætte strategiske mål til adfærd i hverdagen og på den måde skabe motivation hos medarbejderne og klarhed hos kunderne.
 • Dine relationelle kompetencer er stærke – for du skal kunne bevæge dig med overbevisning i mange forskellige arenaer.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgninger fremsendes gennem Signatur-systemet senest søndag den 7. august 2022 kl. 12.00.
1. samtaler vil blive gennemført onsdag den 17. august 2022.
2. samtaler vil blive gennemført torsdag den 25. august 2022.

Ansættelsen skal godkendes af bestyrelsen for selskabet, hvilket forventes at ske inden udgangen af august 2022.
Begge samtaler vil finde sted på Solrød Rådhus.
Der vil være tests mellem 1. og 2. samtale. Aaberg+ er tilknyttet som konsulent på stillingen og vil stå for tests, testtilbagemeldinger til både kandidaterne og ansættelsesudvalget samt tilrettelæggelse af samtalerne.
Vi forventer, at du kan begynde i jobbet den 1. oktober 2022.

Ansættelsen er på overenskomstvilkår, jf. aftale om aflønning af chefer. Indplaceringen er på trin 52. Der kan tilknyttes stillingen et årligt tillæg. Det samlede lønniveau vil være på ca. 70.000 kr. pr. måned. Dertil kommer pension på mellem 18,51% og 18,78%.

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af de personlige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til:
Bestyrelsesformand borgmester Emil Blücher på telefon 51344231 eller på mail borgmester@solrod.dk
Partner i Aaberg+ Hjalte Aaberg på telefon 26865831 eller på mail Hjalte@aabergplus.dk

Der henvises i øvrigt til den udarbejdede stillings- og personprofil.

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, seksuel orientering, handicap eller etnisk baggrund. Vi arbejder med den fleksible arbejdsplads, hvilket betyder, at vi tilbyder dig og dine medarbejdere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet, som passer til din livssituation og samtidig giver god service til borgerne.