DIGNITY søger læge til arbejdet med torturoverlevere, traumatiserede flygtninge og deres pårørende (GENOPSLAG)

Dette job er udløbet

Har du lyst til at arbejde i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der blandt andet behandler og rehabiliterer traumatiserede flygtninge og deres familier i Danmark? Og er du speciallæge i almen medicin, psykiatri eller samfundsmedicin?

Så kan DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur tilbyde dig en spændende mulighed som læge i vores Rehabiliteringsklinik. Der er tale om et genopslag af stillingen. Afhængig af kompetencer og erfaring indplacerer vi som enten afdelings- eller overlæge.

Vi blev grundlagt i 1982 som et af verdens første specialiserede torturrehabiliteringscentre. I dag er vi en ledende global aktør inden for forskningsbaseret forebyggelse af tortur og rehabilitering af traumatiserede overlevere i hele verden. Vi arbejder både politisk, sundhedsfagligt, juridisk og udviklingsfagligt for en verden fri for tortur.

DIGNITYs Rehabiliteringsklinik arbejder med tværfaglig behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge og deres familier samt forsknings- og udviklingsarbejde. Vi har status af høj specialisering fra Sundhedsstyrelsen og driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, og vi har siden august 2020 været VISO-leverandør. Vi er ca. 25 medarbejdere i klinikken: 2 læger, 9 psykologer, 4 fysioterapeuter, 4 socialrådgivere, og et sekretariat, der varetager hovedparten af vores administrative opgaver. Derudover er vi 4 kliniske forskere som har et tæt fagligt samarbejde med de øvrige rehabiliterings og indvandremedicinske klinikker i Danmark.

Om stillingen
Som læge i DIGNITY får du et alsidigt og spændende job med mulighed for at gøre en forskel for nogle af Danmarks mest udsatte borgere i et stærkt og tæt tværfagligt samarbejde. Vores målgruppe er traumatiserede flygtninge og deres pårørende med PTSD og andre psykiske og fysiske lidelser opstået som konsekvens af tortur eller andre former for organiseret vold.

Vi arbejder tværfagligt, og det er vigtigt at du har interesse for at indgå aktivt i det tværfaglige arbejde. Du skal ligeledes have interesse for og erfaring med at arbejde helhedsorienteret med komplekse patientforløb i en udsat målgruppe.

Som læge vil dine primære opgaver være:

 • deltagelse i klinikkens rehabiliteringsarbejde i et stærkt tværfagligt behandlingsfællesskab
 • visitation af henviste patienter
 • lægefaglig udredning ved behandlingsstart med undersøgelse og beskrivelse af den somatiske og psykiske helbredstilstand med henblik på vurdering og behandling, herunder medicinsk behandling af PTSD, angst, søvnproblemer og kroniske smerter når dette skønnes relevant
 • deltagelse i netværksmøder med samarbejdspartnere når dette skønnes relevant
 • tværsektorielt samarbejde i form af bl.a. samarbejde og kommunikation med primærsektoren og andre relevante aktører.

Du vil indgå i klinikkens ledelsesteam og i den forbindelse deltage i planlægningen af klinikkens drift og faglige kvalitet i opgavevaretagelsen.

Derudover forventer vi, at du har lyst til at indgå i den faglige udvikling og kvalitetssikring af klinikkens monitorerings- og behandlingsarbejde både i en tvær- og monofaglig kontekst.

Vi tilbyder dig:

 • et spændende klinisk arbejde med behandling og udredning af traumatiserede flygtninge og deres pårørende, herunder børn og unge
 • engagerede, og dygtige kolleger med fokus på høj faglighed i behandlingsarbejdet, gode kollegiale relationer, fælles læring, og fast og regelmæssig tværfaglig supervision ved ekstern psykolog
 • et job i en dynamisk organisation med globalt udsyn og et stærkt fagligt fokus.

Kompetencer
Du er uddannet Cand.med. med speciale i almen medicin, samfundsmedicin eller psykiatri.

Vi lægger derudover vægt på, at du har:

 • solid klinisk erfaring
 • erfaring med målgruppen
 • erfaring med psykiatrien
 • erfaring med tværfagligt og tværsektorielt arbejde
 • erfaring med at arbejde med tolk
 • gode engelsk-kundskaber er en fordel.

Klinisk forskning er et fokusområde i afdeling og er under fortsat udvikling, hvorfor forskningserfaring og interesse for dette er en fordel.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er placeret i DIGNITYs Rehabiliteringsklinik med reference til chefen for rehabiliteringsklinikken. Klinikken befinder sig geografisk på vores hovedadresse på Bryggervangen 55, 2100 Kbh. Ø.

Ansættelsen sker på baggrund af kompetencer og erfaring, og efter relevant overenskomst med Danske Regioner som enten afdelingslæge eller overlæge. Lønniveau er den overenskomstmæssige grundløn. Som overlæge tilknyttes et overenskomstmæssigt fleksibilitetstillæg.

Du ansættes i en stilling på 37 timer ugentligt. Som overlæge ansættes du uden højeste arbejdstid.

Yderligere information
Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til Chef for Rehabiliteringsklinikken, Marie Høgh Thøgersen, på tlf. 60 10 88 09/mail: mht@dignity.dk.

Forventet tiltrædelse: 1. november 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgning med CV og eksamensbevis uploades via linket og skal være modtaget hos DIGNITY senest søndag den 25. september 2022.

Vi forventer at afholde samtalerunde den 7. oktober 2022. Eventuel anden samtalerunde afholdes medio oktober.

DIGNITY er en selvejende humanitær, politisk uafhængig organisation. DIGNITY rehabiliterer traumatiserede flygtninge i Danmark, laver international forskning inden for torturfeltet og leverer målrettet udviklingssamarbejde med organisationer og partnere i mere end tyve udviklingslande. Du kan læse mere om vores organisation og arbejde på www.dignity.dk. DIGNITY betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.