CMIO Læge med interesse og flair for IT til stærkt Digitaliserings- og SP-team Chief Medical Information Officer (CMIO) til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR)

Dette job er udløbet

Har du IT flair? Vil du være med til at udvikle anvendelsen af ‘SP’ og generel digitalisering? Så tilbyder vi her en unik chance for at sætte dit aftryk på den digitale udvikling af vores sygehuse.

På NSR sygehuse har vi en ambitiøs vision om, at være forrest i den digitale udvikling der er i sundhedsvæsnet. Vores fokus er at skabe sikre patientforløb og sikre arbejdsgange på tværs af specialer, så vi sammen kan skabe de gode patientforløb for alle vores patienter. Kort sagt – så ønsker vi at skabe det bedst mulige digitale fundament i hele organisationen, så vi skaber en klinisk hverdag for både personale og patienter, der er effektiv og forankret i høj kvalitet.

NSR sygehuse står overfor implementering af en ny ‘SP’ organisering og styring, samt igangsættelse af ”Bedre Anvendelse af ‘SP’ på NSR”. Samtidig med at vi skal sikre god implementering af øvrige nye ‘SP’ tiltag, andre digitaliseringsprojekter og yde ‘SP’ support til sygehusets klinikere.

Derfor søger vi en CMIO til vores ‘SP’ Indsatsteam, der skal være med til at skabe den strategiske ramme for vores projekter, men i høj grad også en kliniknær implementering.

Dine opgaver vil i tæt samarbejde med den ‘SP’ ansvarlige Vicedirektør, ‘SP’ koordinator, Kvalitetsafdelingen og Sygehusets kliniske afdelinger blandt andet være:

 • Udarbejdelse af strategi for digital understøttelse af arbejdsgange i organisationen
 • Omsætning af politikker og retningslinjer for implementering af Sundhedsplatformen jf. Region Sjællands implementeringsvejledning
 • Etablere årlige planer for kommende implementeringer (med input fra fokusområder, SSP, DU og Koncern IT), herunder ressourceplanlægning i egen organisation
 • Bidrage til identificering, planlægning og udførsel af optimeringspotentialer i egen organisation
 • Deltage i tværregionalt ”Sundhedsplatform og Digitaliseringsforum”
 • Lede eget lokale ‘SP’ og Digitaliseringsforum med deltagelse af sundhedspersonale
 • Planlægge implementering af konkrete implementeringspakker fra fokusområderne
 • Sætte mål for og følge op på ‘SP’ anvendelse i egen organisation (datadrevet ledelse) – og planlægge og udføre indsatser ud fra resultaterne
 • Følge op på tidsanvendelse til ‘SP’ og digitaliseringsarbejde i egen organisation
 • Supportering og undervisning af sygehusenes læger ifm. ‘SP’ arbejdsgange og udfordringer.

Din profil:

 • Du er uddannet læge
 • Du har en stor erfaring med arbejdet i Sundhedsplatformen, gerne som Klinisk Bygger, Certificeret Underviser, Superbruger eller lign
 • Du har en god forståelse og tæft for arbejdet i en politisk styret organisation
 • Du formår at kunne motivere andre og få dit budskab ud over kanten
 • Det er naturligt for dig at samarbejde bredt på tværs af funktioner, forløb, faggrupper og afdelinger
 • Du drives af at igangsætte og sikre implementering af nye tiltag
 • Din tilgang til løsning af alle opgaver er reflekterende som et led i løbende forbedringer
 • Dit humør skaber en positiv stemning og du evner at formidle ro og overblik i travle perioder

Arbejdssted:
Stillingen er forankret i Kvalitetsafdelingen, der er en af 4 enheder i administrationen på NSR Sygehuse, Ingemannsvej 18. Vi arbejder inden for kvalitet, patientsikkerhed, patientservice/klagesager, sundhedsberedskab, tværsektorielt samarbejde, digitalisering og Sundhedsplatformen. Vi har hele sygehuset som vores arbejdsplads og samarbejder på tværs af administrationen med sygehusets ledere og nøglepersoner.

Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til Vicedirektør Henrik Stig Jørgensen på tlf. 4086 1694 eller på mail henjor@regionsjaelland.dk eller til ‘SP’ koordinator Lea Lie på tlf. 9132 6408 eller på mail leal@regionsjaelland.dk.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2020.

Du bedes uploade din motiverede ansøgning og cv på nedenstående link.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo uge 43.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave