Cheflæge til Psykiatrisk Center København

Dette job er udløbet

Vil du stå i spidsen for gode patientforløb, hvor de faglige ambitioner driver det daglige arbejde? Har du lyst til at sætte dit præg på udviklingen af psykiatrisk behandling?

Så får du her muligheden for at skabe rammerne for den bedste patientbehandling på først vores sengematrikel i Gentofte – og dernæst den dynamiske proces med flytning af Gentofte-afsnittene ind i Ny Psykiatri Bispebjerg

Vi tilbyder en spændende lederstilling, hvor du indgår i centerledelsen på Psykiatrisk Center København, samtidig med at du delvist arbejder klinisk. Så hvis du er interesseret i ledelse, men er i tvivl, om du ønsker at slippe det kliniske helt, så er denne stilling interessant for dig.

Du får det overordnede behandlingsansvar for Gentofte matriklen samt et tæt samarbejde med cheflægen på Bispebjerg, idet der er ledelsesmæssige opgaver, der går på tværs.  Du har derfor fra begyndelsen mulighed for tæt sparring i cheflægefunktionen. Du vil sammen med de tre oversygeplejersker på de tre afsnit i Gentofte samt chefsygeplejersken Bispebjerg-Gentofte udgøre den samlede matrikelledelse. Herfra skal du være med til at udvikle og drive cen­teret, så visionen om at hjælpe patienter med psykiske lidelser videre til en bedre hver­dag realiseres.

Om Psykiatrisk Center København
Psykiatrisk Center København er et ambitiøst og udviklingsorienteret center. Vi har mange funktioner og dygtige medarbejdere, der er med til at give patienterne en god behandling. Som en del af Københavns Universitetshospital er forskning og undervisning også en vigtig del af hverdagen, der understøtter vores evidens­baserede behand­lingstilbud og skaber inspirerende læringsmiljøer for medarbejderne.

Forskning er højt prioriteret, og der er på centret ansat otte professorer, som varetager hvert sit forskningsområde og leder deres respektive forskningsgrupper. Et vigtigt indsatsområde på Psykiatrisk Center København er øget sammenhæng mellem forskning og klink, og vi har en række indsatser for at fremme denne målsætning, herunder en systematisk indsats for at øge patientrekruttering til kliniske forskningsprojekter.

Vi står over for en kompleks og spændende forandring. I de kommende år samler vi centret fysisk og organisatorisk i et funktionelt, lyst og imødekommende nybyggeri på Bispebjerg, som er designet ud fra den nyeste viden om helende arkitektur- Ny Psykiatri Bispebjerg.

Indflytningen foregår i faser. I november 2022 flyttede afsnit ind fra Bispebjerg og Rigshospitalet som betyder, at den psykiatriske akutmodtagelse, to akutte modtageafsnit samt to intensive afsnit nu er samlet på Bispebjerg-matriklen. I 2026 flytter yderligere afsnit ind fra Gentofte-matriklen og Frederiksberg-matriklen.

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på hhv. www.psykiatri-regionh.dk eller www.psykiatri-kobenhavn.dk.

Om stillingen
Som cheflæge skal du bidrage til et miljø, der er kendetegnet ved tryghed, tillid og inddragelse. Vi har høje ambitioner om at udvikle og gå forrest, når det gælder god ledelse og arbejdet med løbende forbedringer. Du skal være med til at sikre og udvikle den behandlingsmæssige kvalitet samt prioritere opgaver og ressourcer, så vores aktiviteter skaber mest mulig værdi for patienterne. Vi skal være et attraktivt arbejds- og ud­dannelsessted for alle, og du får en særlig rolle i forhold til speciallæger og yngre læger.

Du får det overordnede behandlingsansvar for Gentofte matriklen samt et tæt samarbejde med cheflægen på Bispebjerg, idet der er ledelsesmæssige opgaver, bl.a. ledelse af yngre læge-gruppen, der går på tværs.  Din primære funktion vil være som cheflæge på Gentofte-matriklen, hvor du også vil deltage i det kliniske arbejde. Efter flytningen i 2026 vil din funktion som cheflæge flytte til Bispebjerg-matriklen, hvor du vil få ledelsesansvaret for en række af de stationære afsnit. Behovet for klinisk arbejde efter flytningen planlægges at være på niveau med de øvrige cheflægers.

Du refererer til centerchefen, og dine tætteste samarbejdspartnere er centerets tre andre cheflæger og de tre chefsygeplejersker. Du vil sammen med de tre oversygeplejersker på de tre afsnit i Gentofte samt chefsygeplejersken på Bispebjerg-Gentofte udgøre den samlede matrikelledelse. Der er således tale om en innovativ ledelsesstruktur, der vil kunne bidrage med erfaringer i forhold til muligheder for fremadrettede alternative ledelsesstrukturer.

Sammen med den øvrige matrikelledelse får du en vigtig rolle i at forberede afsnittene på Gentofte-matriklen til flytningen i 2026, og du får rig mulighed for at udvikle dig som leder i denne proces. Flytteprocessen med samling af 200 senge på Bispebjerg-matriklen inklusiv alle sengene fra Gentofte vil blive planlagt i tæt samarbejde med den øvrige centerledelse, som har en række nyttige erfaringer fra den nylige flytning i 2022. I denne proces lægger vi stor vægt på at arbejde som samlet centerledelse for derigennem at fremme sammenhængskraft og samarbejde på tværs af centret til gavn for patientforløbene.

Nogle af de vigtigste opgaver som cheflæge består i at sikre den faglige kvalitet i behandlingen, at planlægge den bedste fordeling af de lægelige ressourcer, at sikre gode rammer for den lægelige videreuddannelse, at stå til rådighed for sparring omkring patientforløb, sikre opfølgning på administrative og økonomiske forhold samt deltage i møder med centerledelsen, læge-psykolog-gruppen, tværgående funktioner og eksterne parter.

Figurer til illustration af cheflægens placering i ledelsesstrukturen på Gentofte-matriklen og i centerledelsen.

Om dig
Du kan skabe følgeskab og er god til at facilitere og implementere strategiske tiltag, så vi kan styrke vores hospital og sikre kvalitet i behandlingen af den enkelte patient. Du har et blik indad i egen matrikel og center, men lægger også vægt på, at du er en del af ét sammenhængende psykiatrihospital.

Du er en fagligt kompetent, inspirerende og inddragende speciallæge og leder, og du kan bevæge dig i en kompleks organisation med mange forskellige fagligheder og højt specialiserede medarbejdere. Du har bred erfaring og har i løbet af din karriere arbejdet inden for det almene og akutte område. Du har med andre ord en solid faglig indsigt, som du gerne stiller til rådig­hed igennem vejledning og sparring.

Mere information
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2023 eller snarest muligt derefter. Ansøgning og CV uploades senest den 5. januar 2024 via link på siden.

Der vil være 1. samtaler den 11. januar, test i uge 3 og 2. samtaler den 22. januar. Du er velkommen til at kontakte centerchef, Line Duelund Nielsen på tlf. 40 18 34 66 eller cheflæge Lone Baandrup på 91 16 59 03.