Cheflæge til Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus Du kan nu som cheflæge blive rollemodel og omdrejningspunkt for en afdeling med flere specialer på et dynamisk og innovativt sygehus med fokus på høj faglighed, nye ideer og på vores fælles ledelsesopgave.

Ansøgningsfrist: 02/10/2022 Nykøbing F. Sygehus

Velkommen til Nykøbing F. Sygehus

Vi tilbyder dig en stilling som cheflæge på Nykøbing F. Sygehus, der er det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for 150.000 borgere fra Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland. Både som uddannelsessted, som arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Vi har en flad struktur og højt til loftet med plads til udvikling og til at afprøve nye ideer. Afdelingen står for det samlede medicinske område med i alt ca. 340 medarbejdere og ledes i fællesskab af cheflægen og chefsygeplejersken. Der er 5 specialeansvarlige overlæger og yderligere ca. 60 læger, hvoraf ca. 30 er speciallæger og resten yngre læger.

”Stillingen som cheflæge er en spændende mulighed for at sætte sit præg på, hvordan en medicinsk afdeling med flere specialer fungerer og udvikler sig. Medicinsk Afdeling er vores største afdeling, og med ca. 12.000 indlæggelses- og patientforløb årligt er afdelingen en del af rigtig mange patienters og familiers liv. Som cheflæge skal du sammen med chefsygeplejersken være rollemodel ift. nytænkning, høj faglighed, effektiv drift samt tillidsfuldt samarbejde – både internt i afdelingen, på tværs af vores sygehus og i det øvrige sundhedsvæsen,” fortæller vicedirektør Peder Fabricius.

Bliv en central aktør i et sundhedsvæsen i forandring

Vi tilbyder dig at komme ombord på et tidspunkt, hvor meget går godt, og hvor der også er områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Afdelingsledelsen skal sikre et sømløst samarbejde mellemfaggrupper og specialer, og hele tiden afveje, hvordan vi får den bedste balance i hensynet til den enkelte patient, økonomien, bredden og dybden af faglighederne. Det indebærer spændende ledelsesbeslutninger – hver dag.

”Sundhedsvæsenet undergår forandringer i disse år. Som en del af et større fællesskab og som en stor afdeling med flere specialer, skal vi tage ansvar, afprøve nye ideer og arbejde på tværs – samtidig med at vi har øje for både vores dag-til-dag-opgaver og de komplekse forløb,” fortsætter chefsygeplejerske Else Dueled.

Endnu bedre patientforløb

Endelig tilbyder vi en stilling, hvor din inspirerende og tydelige ledelse skal sikre, at Medicinsk Afdeling fastholder et højt fagligt niveau og en stabil drift, der giver tid, plads og overskud til at arbejde med kvalitet og bedre sammenhæng. Du har en vigtig opgave i at gøre det nemmere at være patient og pårørende, og har en central rolle for tværgående koordinering. Du får derigennem et tæt samarbejde med sygehusledelsen, de andre afdelingsledelser, kommuner og almen praksis.

Et naturligt samlingspunkt

Vi forventer, at du brænder for ledelsesopgaven og er motiveret for at sætte retning for hele afdelingen, har solid klinisk erfaring og er speciallæge i enten geriatri, gastromedicin, lungemedicin, hjertemedicin eller endokrinologi. Du kan også komme fra et helt sjette speciale. Du skal kunne bidrage aktivt til at styrke trivslen blandt medarbejderne og sætte rammen for et udviklende og givende arbejdsmiljø. Vi forventer, at du har et bredt netværk, der bidrager til afdelingens rekrutteringsmuligheder. Endelig må du gerne have erfaring med at styrke forskning, samt kunne indgå i og bidrage til et inspirerende miljø på tværs af sygehuset. Det vil være spændende, hvis du også har erfaring med brug af innovative teknikker, teknologier og processer.

Du er god i relationerne og har en tydelig ledelses- og kommunikationsstil, som skaber engagement, følgeskab, trivsel og resultater. Du er synlig og nærværende af natur. Du er troværdig og med et strategisk blik for at udvikle det tværfaglige samarbejde og bidrager til vores kultur præget af tillid, åbenhed og høj faglighed. Du tør gå foran, er vedholdende og evner at prioritere de knappe ressourcer. Endelig er du ambitiøs, nytænkende og med flair for både sundhedsøkonomi og -forvaltning.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Bjarke Müller hos Mercuri Urval på telefon 91 35 69 01 eller lægefaglig vicedirektør, Peder Fabricius på telefon 93 57 67 18. Her kan du også læse mere om afdelingen, Nykøbing F. Sygehus og rekrutteringsprocessen.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.