Centerchef til Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Center Amager er en velfungerende enhed i Region Hovedstadens Psykiatri.

Vi søger en centerchef, der kan stå i spidsen for et veldrevet og udviklingsorienteret center. Det prioriteres, at patienterne kommer hurtigt til og at behandlingen foregår på et højt niveau samt, at centerchefen står i spidsen for implementering af centrets forskningsstrategi.

Centret har høje ambitioner for behandling, omsorg og rehabilitering, ligesom det vægtes højt, at medarbejderne trives og udvikler deres kompetencer.

Stillingen
Centerchefen har det samlede ansvar for behandling, pleje, forskning og uddannelse. Opgaverne varetages i tæt samarbejde med centerledelsen.

Centerchefens hovedopgaver er at:

 • Forestå ledelsen af centrets ledere og sikre den samlede ledelsesmæssige styring af centret, herunder sikre en klar og tydelig ansvarsfordeling i centrets ledelse og i centret som helhed – være synlig på de tre matrikler.
 • Realisere årsaftalen for Psykiatrisk Center Amager som er indgået med direktionen.
 • Udøve ledelse med fokus på faglig kvalitet og udvikling af forbedringskulturer med involvering af medarbejdere, patienter og pårørende.
 • Skabe løbende og systematiske forbedringer med leanprincipper og -metoder og coache medarbejderne til at identificere problemer på forbedringsområderne og finde frem til holdbare løsninger, der skaber værdi for patienten.
 • Understøtte og optimere forskningsaktiviteter.
 • Prioritere og bidrage til velfungerende samarbejder med kommuner, praksis, patient- og pårørendeorganisationer.
 • Bidrage aktivt i dialogen med direktionen, øvrige centerledelser og andre samarbejdspartnere.
 • Sikre en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles.
 • Sikre økonomisk styring og effektiv anvendelse af centrets ressourcer.
 • Sikre et godt samarbejde i MED-udvalget.

Personen
Centerchefen skal have følgende kompetencer:

 • En dygtig leder, der kan fungere på højt niveau i en kompleks organisation.
 • Resultatorienteret, som arbejder målrettet for, at hele centret når målene for regionens og psykiatriens planer og strategier.
 • Udvikler og understøtter det systematiske forbedringsarbejde.
 • Ser nye muligheder, der omsættes i konkrete initiativer i centret.
 • Praktiserer en anerkendende, åben og udadvendt ledelsesstil, der kan samle og inspirere på tværs af faggrænser og matrikler.
 • Har forudsætninger for at udvikle og udbygge centrets forskningsprofil.
 • Har en akademisk uddannelse, dokumenteret ledelseserfaring fra sundhedsvæsnet samt en relevant lederuddannelse.

Vilkår
Ansættelsen sker i henhold til rammeaftale for kontraktansættelse af chefer på overenskomstvilkår.

Se den uddybende stillings- og personprofil på www.muusmann.com/stillinger

Ansøgningsfrist: Søndag den 16. februar 2020

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne hospitalsdirektør Martin Lund, telefon 38 64 00 02, eller adm. direktør Lars Muusmann, telefon 40 76 72 27.


Psykiatrisk Center Amager har 129 sengepladser • ca. 65.000 ambulante kontakter årligt • ca. 4.000 henvendelser i akutmodtagelsen
årligt • ca. 440 årsværk • Årligt budget på ca. 300 mio. kr.