Centerchef med lægefaglig baggrund til Center for Kræft og Sundhed – København

Dette job er udløbet

Københavns Kommune er en foregangskommune indenfor kræftrehabilitering og det nære sundhedsvæsen. Og ambitionen er også fremadrettet at være et nationalt og internationalt fyrtårn indenfor kræftrehabilitering. Derfor søger kommunen en ambitiøs, helhedsorienteret og innovativ chef med lægefaglig baggrund, der kan videreudvikle centret med respekt for det eksisterende. 

Centret har et unikt, formaliseret samarbejde med Kræftens Bekæmpelses rådgivningsenhed i København, som har til huse i centret. Samarbejdet skaber synergi mellem de sundhedsfaglige indsatser og rådgivning, som finder sted i smukke, fysiske og arkitektoniske rammer, som giver den nødvendige ro. Centret arbejder evidensbaseret, bedriver udvikling og forskning indenfor kræftrehabilitering samt tester nye metoder for effektvurdering. Der er højt til loftet og en forventning om, at nye tiltag udvikles og afprøves. Det er et center i balance og i konstant bevægelse og udvikling.

Patientperspektivet og den rehabiliterende tilgang er essentiel for arbejdet med og for borgere med kræft og deres pårørende. Dette perspektiv er afgørende for at opnå succes i stillingen som centerchef. Centerchefen får i høj grad mulighed for at præge udviklingen af centret. Sammen med medarbejderne og den øvrige ledelse skal chefen med sin lægefaglige baggrund sikre vidensbaseret og faglig fremgang i samspil med organisatoriske og politiske dagsordener og strategier.

Centerchefens hovedopgaver er blandt andet at:

  • sikre centrets position som et fagligt og udviklingsorienteret fyrtårn indenfor kræftrehabilitering i tæt samspil med interne og eksterne samarbejdspartnere – på tværs af fagligheder, strukturer og sektorer
  • understøtte den politiske interesse for området ved at inspirere og bidrage til at nuancere og kvalificere drøftelser og beslutninger – gennem data og evidens
  • skabe både økonomiske og organisatoriske rammer for den fortsatte drift og udvikling af centret – herunder udvikle nye metoder og tilgange til kræftrehabilitering og attraktive rammer for borgere, pårørende og medarbejdere
  • indgå i og understøtte forskning internt i centret og udadtil agere proaktivt og opsøgende i netværksarbejde indenfor såvel forskning som organisatorisk udvikling

Centerchefens faglige og personlige kompetencer er blandt andet:

  • En tillids- og værdibaseret ledelsesstil, der både er inddragende og delegerende samt har beslutningskraft
  • Stærke strategiske og kommunikative kompetencer, der bliver bemærket og efterspurgt i forskellige sammenhænge
  • Politisk forståelse og interesse for at udnytte centrets platform for mere synergi og tværorganisatorisk samarbejde internt i kommunen
  • Oprigtig interesse for at indgå i tværfaglige- og organisatoriske samspil og for at skabe synergi og de bedste resultater sammen med borgerne og de pårørende – funderet i en solid lægefaglighed

Yderligere oplysninger
Du kan læse stillings- og personprofilen her. Læs mere om Københavns Kommune og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på www.kk.dk og Center for Kræft og Sundhed på kraeft.kk.dk.

Kontakt gerne sundhedschef Karen Nørskov Toke på 2494 7384 eller partner i MUUSMANN, Mia Fruergaard på 2129 7079 for nærmere oplysninger om stillingen.

Tiltrædelse: 1. januar 2021 eller om muligt tidligere.

Søg via nedenstående link senest mandag den 7. september 2020

1. samtaler: Mandag den 14. september 2020
Test: Torsdag den 17. september 2020
2. samtaler: Onsdag den 23. september 2020

Vores hverdag handler om mennesker. Se mere om os på vores-hverdag.dk.