Børne- og ungepsykolog til Steno Diabetes Center Aarhus Vi søger pr. 1. august 2023 en børne- og ungepsykolog til at indgå i vores psykosociale team. Det er en fuldtidsstilling.

Dette job er udløbet

Hos Steno Diabetes Center Aarhus er vi midt i en spændende udvikling. Som psykolog i vores klinik, bliver du en del af et innovativt og tværfagligt team af dedikerede medarbejdere, som alle er med til at udvikle og implementere nye behandlingstilbud og tiltag til gavn for mennesker med diabetes. Vi arbejder mod et fælles mål om at bidrage til et godt og langt liv fyldt med glæde og livskvalitet for alle med diabetes.

Du bliver en del af den kliniske funktion på SDCA, der beskæftiger alle relevante faggrupper af betydning for behandling af diabetes: Læger, sygeplejersker, diætister, psykologer, socialrådgiver og psykiater m.fl.

Det tværfaglige team af socialrådgiver og diabetespsykologer bidrager til en styrket psykosocial indsats for mennesker med diabetes i Region Midtjylland.

Vores klinik varetager den ambulante diabetesbehandling på AUH. Vi afprøver nye behandlinger og tiltag til gavn for mennesker i alle aldersgrupper og hele livet med diabetes.

Opgaver

●  støtte, rådgivning og behandling af børn og unge med diabetes og deres pårørende

●  samtaler og gruppeforløb for børn og unge med diabetes

●  kursusleder for uddannelsesforløb for forældre til børn med diabetes

●  udvikling af det psykologfaglige indhold i nye initiativer til børn og unge

●  tværfaglig sparring med og supervision af fagprofessionelle.

Kvalifikationer

●  uddannet cand.psych. og minimum 2 års erfaring som autoriseret psykolog

●  gerne specialistuddannelse i klinisk børne- og ungepsykologi eller sundhedspsykologi med børn og unge eller erfaring inden for et af disse områder

●  erfaring som underviser og kursusleder

●  har erfaring med Psyko-edukation og facilitering af gruppeprocesser

●  erfaring med støtte og rådgivning af børn og unge med diabetes eller anden kronisk sygdom og deres forældre

●  være struktureret, udviklingsorienteret og god til at samarbejde og arbejde tværfagligt

●  du har organisatorisk forståelse og kan arbejde ind i en organisation med mange forskellige fagligheder.

Hvem er du
●  du er positiv og tillidsvækkende af natur

●  du har stærke personlige kompetencer, hvor du er loyal, opgavesøgende, sætter dit aftryk i faglige drøftelser og tør kaste dig ud i nye opgaver

●  du er teamplayer, opsøgende, har stærke samarbejdsevner og ser værdien i at arbejde tværfagligt

●  du er nysgerrig, lyttende og nytænkende, arbejder metodisk og selvstændigt

●  du har stærke formidlingsevner og pædagogiske kompetencer.

Løn & ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital.

Ansøgningsfrist den 6. juni 2023
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25, 2023.

Stillingen søges ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Mette Holsting, chefsygeplejerske, på tlf.: 2370 6950 eller mail: metthols@rm.dk

Læs mere om:
●  SDCA på SDCAs hjemmeside https://www.stenoaarhus.dk/

●  Drejebogen for SDCA

●  Information om Region Midtjylland

●  Aarhus Universitetshospital

Om Steno Diabetes Center Aarhus
I Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet.

Steno Diabetes Center Aarhus er etableret den 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden med det formål at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for alle mennesker med diabetes.

Vi skal være drivkraften bag nyskabende tiltag og udviklingsprojekter i Region Midtjylland inden for behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde på diabetesområdet.

Visionen er at opbygge et internationalt anerkendt videns- og kompetencecenter, som udvikler diabetesbehandling i verdensklasse samt bidrager til mere sammenhængende patientforløb og samarbejde på tværs i Region Midtjylland.

For at det kan lykkes, skal vi være omdrejningspunkt for samarbejde med alle relevante parter inden for diabetesområdet på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis.

Steno Diabetes Center Aarhus er fysisk placeret ved Aarhus Universitetshospital. Her varetager vi behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt.

Læs mere om os på www.stenoaarhus.dk samt LinkedIn og Twitter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.