Bliv praktiserende læge i Aabenraa Kommune Der genudmøntes 1 stk. ydernummer med ca. 2.000 patienter inden for almen medicin til nedsættelse i 6372 Bylderup-Bov. Ydernummeret og patienterne skal overtages den 1. oktober 2023. Derudover har regionen lige nu et 0-ydernummer til salg i Bylderup-Bov såfremt budgiver er interesseret i 2 ydernumre.

Ansøgningsfrist: 01/06/2023 Egen praksis (Aabenraa Kommune)

Der gives ingen garanti for antallet af patienter, der både kan stige og falde.
Der kan bydes på 1 eller 2 ydernumre efter eget valg.

Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernummeret med ca. 2.000 patienter skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin. Er du også interesseret i 0-ydernummeret skal der betjenes mindst 3.200 patienter i alt.
Der kan ikke forventes mulighed for lukning under normtal.

Praktisk information

 • Evt. mulighed for at overtage eksisterende lokaler
 • Evt. mulighed for besigtigelse
 • Evt. mulighed for at overtage udstyr
 • Muligvis personaleoverdragelse. Køber opfordres til at søge egen advokatrådgivning herom.

Besigtigelse efter aftale. Kontakt lægehuset på telefon: 7476 2148.

Overtagelse og aktivering
Ydernummeret evt. ydernumrene skal overtages og aktiveres den 1. oktober 2023. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal overtage klinikkens patienter.

Fristen for at byde er fastsat til torsdag den 1. juni 2023 kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler fredag den 2. juni 2023 efter kl. 13.00 eller efter aftale i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Licensklinik – Prøv livet som praktiserende læge
Som alternativ til køb af lægekapaciteten, kan praksis drives som en licensklinik i et nært samarbejde med regionen.

Regionen stiller praksislokaler og udstyr til rådighed for dig, uden afgivelse af bud. Dette giver mulighed for at få erfaringer med drift af praksis, mens regionen påtager sig risikoen for blandt andet investeringer og lokaler ved opstart af klinikken. Regionen kan muligvis stille personale og IT til rådighed efter nærmere drøftelser herom.

Se nærmere i vedlagte visionspapir for licensklinikker – bilag 3.
Tryk her og du finder bilag 3 – Visionspapir for licensklinikker

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernummeret evt. ydernumrene, skal budgiver dels angive en pris, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

 • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
 • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
 • Ventetider og tilgængelighed i praksis
 • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

 • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
 • Udførligt CV
 • Budblanket, jf. bilag 1
 • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret/ydernumrene og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle kvalificerede budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne træffer Udvalget for det nære sundhedsvæsen, beslutning om tildeling.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernummeret evt. ydernumrene, beror på en samlet vurdering af den budte pris og den fremlagte plan for drift af ydernummeret evt. ydernumrene. Der sælges derfor ikke nødvendigvis til højestbydende.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud frem til tildelingsbeslutning.

Ansøgningsskema og budblanket

Samtaler
Samtaler afholdes fredag den 2. juni 2023 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Bud som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

Mobil: 24 96 55 17
E-mail: jannie.kramer@rsyd.dk

Find flere informationer om Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
Velkommen til Aabenraa Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på langt de fleste af dine spørgsmål, samt information om en række tilbud.

Aabenraa – Tilflytterservice
Bosætningsteamet vil gerne gøre det lettere for dig at flytte til Aabenraa Kommune. Derfor står vi klar til at svare på dine spørgsmål og oplyse dig om job, bolig, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, oplevelser og meget andet.

Aabenraa – Turistinformation
Fra det bakkede fjordlandskab i øst til de idylliske marklandskaber i vest. Her er oplevelser for hele familien. Du kan opleve spændende historie, lækre madoplevelser, og smukke cykel- og vandreruter.