Barselsvikariat for afdelingslæge ved Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital Vi ønsker en speciallæge med gode samarbejdsevner og med engagement og interesse for forskning, patientinddragelse og kvalitetsudvikling.

Dette job er udløbet

Stillingen er ledig til besættelse 1. maj 2020, vikariatet afsluttes pr. 31. marts 2021.

På afdelingen varetages højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets lokalområde. Afdelingens hovedfunktion er på Aarhus Universitetshospital med satellitfunktion på Regionshospitalet i Randers og et samarbejde med Søvnkliknikken i Silkeborg. Afdelingens audiologiske klinik er beliggende på Peter Sabroes Gade, 8000 Aarhus C. Herudover har afdelingen lokale høreklinikker i Randers, Aarhus og Horsens.

Afdelingen består af et sengeafsnit (18 senge) og en ambulant klinik. Den årlige aktivitet på afdelingen er ca. 36.000 ambulante besøg, heraf 16.400 i audiologisk regi. Der er ca. 950 udskrivelser årligt samt 1300 operationer og 900 endoskopiske operationer årligt.

Lægestaben består p.t. af en ledende overlæge, en professor (vakant), en uddannelsesansvarlig overlæge, 12 overlæger, 11 afdelingslæger samt 15 uddannelsesstillinger i otorhinolaryngologi.

Du skal deltage i afdelingens kliniske aktivitet i samarbejde med afdelingens øvrige læger, samt indgå i bagvagtlaget på afdelingen.

Hovedtjenestested vil være på Øre-, Næse- og Halskirurgi, AUH med udetjenestested i Randers/Silkeborg svarende til ca. en dag ugentligt.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Du vil indgå i bagvagtlaget (vagt udenfor tjenestested), som aktuelt er et 8 skiftet rul. I forbindelse med varetagelse af søvnapnø udredning vil der være dagtid til kl. 22 på én hverdag om ugen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen, karilamb@rm.dk

Ansøgning med oplysning om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion skal sendes elektronisk via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Karin Lambertsen.

Ansøgningsfrist den 29. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.