Barselsvikar for reservelæge i Intern medicin, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg Et barselsvikariat for reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse i 6 måneder pr. 1. marts 2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Stillingen ønskes besat af en reservelæge som har en vis medicinsk erfaring således at lægen kan indgå i bagvagtfunktionen på Medicinsk Afdeling. Der er desuden mulighed for dagsarbejde i Hjertesygdomme. Der er tæt samarbejde mellem Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme og de er præget af gode kollegaer der gerne hjælper hinanden, et godt arbejdsmiljø med nem adgang til supervision. Der er en afvekslende, travl og lærerig hverdag. Som bagvagt er man timeleder ved akutte medicinske tilkald.
Der er organiseret undervisning med forventet egen undervisning af afdelingslæger ca. hver tredje måned.

Om afdelingen
Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme har fælles reservelægestab og i dagtjenesten
indgår arbejde på sengeafdelinger og ambulatorier/klinikker på begge afdelinger.

Der er døgndækkende tilstedeværelsesvagt for både mellem- og bagvagt. Forvagten dækkes af læger i klinisk basisuddannelse ansat på akutafdelingen.

Vagtarbejdet omfatter, udover arbejde på Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme, modtagelse og opfølgning af medicinske patienter på akutafdelingen.

Der er en speciallæge med akutlægefunktion i tilstedeværelsesvagt, og døgndækkende medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Medicinsk Afdeling omfatter to sengeafsnit: Medicinsk Afsnit 1 for gastroenterologi, nefrologi, infektionsmedicin og endokrinologi med 22 senge samt tilhørende dagklinik. Medicinsk Afsnit 2 for lungemedicin med 28 senge inkl. fire senge allokeret til geriatriske patienter. Herudover dialyseafsnit samt adskillige grenspecialeklinikker.

Hjertesygdomme omfatter et hjertemedicinsk sengeafsnit med 29 senge, en stor hjerteklinik og kardiologisk laboratorium med pacemakerimplantation.

På Akutafdelingen er der 20 medicinske pladser. Akutte medicinske patienter fraset dialysepatienter indlægges via Akutafdelingen. Hjertemedicinske patienter indlægges direkte i Hjertesygdomme.
Afdelingen deltager i studenterundervisning i klinisk intern medicin.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter, Skive og Lemvig og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. Kr. Årligt.
 
De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil ansættelse ske på betingelse af godkendt børneattest

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning Borregaard Danielsen på tlf. 7844 7010.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig
erfaring, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 5. februar 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.