Autoriseret psykolog til nyoprettet ambulant Team for Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Skejby Har du lyst til at være en del af en engageret psykologgruppe med høj faglighed i nyetableret Team for Ungdomspsykiatri, hvor gode patientforløb og arbejdsglæde er i centrum?

Dette job er udløbet
Der er tale om en fast stilling med ansættelse i Team for UngdomsPsykiatri (TUP-2) i Skejby, 37 timer pr. uge med tiltrædelse 01.09.2021 eller snarest derefter. Der er fri weekends og helligdage.
Børne- og ungdomspsykiatrien er et hastigt voksende område med stort politisk fokus og stigende efterspørgsel på udredning og behandling. På denne baggrund er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i gang med en organisationsændring, der blandt andet betyder, at vores ambulante ungdomspsykiatriske funktion pr. 1/9-2021 deles i to afsnit med hver sin ledelse.
TUP-2 har omkring 35 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, og socialrådgivere. Afsnittet har medarbejdere på matrikler i både Skejby og Viborg – langt størstedelen i Skejby.
TUP-2 varetager undersøgelse og behandling af unge mellem 14 og 18 (21) år med blandede psykiatriske lidelser med særligt fokus på ADHD, autisme, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Der er oftest tale om unge med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.Kvalifikationer

 • Lyst til og erfaring med udredende samtaler og psykologisk testning, herunder gerne erfaring med WISC-V, WAIS-IV, Present State Examination, TOVA mv.
 • Kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger, der knytter sig til aldersgruppen – herunder interesse for differentialdiagnostik og komorbiditet
 • Evne til at etablere tillidsfuld kontakt til såvel patient som forældre
 • Evne til at arbejde selvstændigt med godt overblik
 • Gode formidlingsevner mundtligt og skriftligt
 • Lyst til at indgå aktivt i en større psykologgruppe
 • Interesse i at samarbejde tværfagligt
 • Lyst til at være med til at sætte dit præg på et nyt afsnit

Arbejdsområder:

 • Afklarende samtaler med ny- eller genhenviste unge. En indledende samtale der har til formål at afklare, om der er tale om en psykiatrisk problemstilling – herunder om der er sket en forværring eller tilstødt ny psykopatologi ift. en kendt problemstilling
 • Udredningsforløb – herunder at foretage anamneseoptagelse, psykopatologisk screening, klinisk vurdering og psykologisk undersøgelse
 • Drøftelse af sager samt deltagelse på tværfaglige konferencer
 • Behandling – der er mulighed for at varetage kortere terapeutiske forløb aktuelt primært ift. depression

Vi tilbyder dig:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • Mulighed for kurser/efteruddannelse
 • Et højt fagligt niveau
 • Godt kollegialt sammenhold
 • Supervision

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.
Du kan få flere oplysninger hos psykologkoordinator Pia Ølgod telefon 23 62 16 83 og afsnitsledende overlæge, Signe Ventzel 40 13 85 32

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist:  D. 29/6-2021
Samtaler afholdes:  D.  5/7-2021

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.