Ambitiøs funktionsledende overlæge søges til Klinik for Bipolar Sygdom Vi ønsker at styrke fokus på fagligheden i vores udredning og behandling af patienter med bipolar lidelse. Derfor søger vi en ambitiøs funktionsledende overlæge, der kan indgå i ledelsen af Klinik for Bipolar Sygdom. Stillingen er fuldtid og til besættelse pr.01.10.2021, eller efter nærmere aftale

Dette job er udløbet
Din opgave vil være, i samarbejde med klinikkens ledende sygeplejerske og medarbejdere, at videreudvikle visionerne og strategien for den nyetablerede klinik. Som universitetsafdeling skal vi sikre en fortsat udvikling af vore udrednings- og behandlingstilbud, og samtidig skal vi understøtte forskning og integrering af forskningsresultater i behandlingen.
Personaleledelse indgår som en vigtig del af stillingen. For at kunne skabe følgeskab til opgaverne og udviklingen er det vigtigt, at du er en tydelig og tilstedeværende leder i forhold til personalet. Dette inkluderer blandt andet også sygefraværssamtaler, MUS og tilstedeværelse ved konferencer. Det vil være naturligt at dele nogle af opgaverne mellem den ledende sygeplejerske og den funktionsledende overlæge, således at der tages højde for den tid, overlægen skal bruge på faglig udvikling, retningslinjer, behandlingsalgoritmer, klinisk arbejde m.v.
Den funktionsledende overlæge indgår i det kliniske arbejde, da dette ses som en vigtig del af ledelsesarbejdet i forhold til at have et godt indblik i klinikken og de arbejdsgange, der præger arbejdet og samtidig udgøre et godt grundlag til inspiration for fremtidige forandringer. Det kliniske arbejde forventes ikke at overstige halvdelen af arbejdstiden og vil kunne variere i perioder med eksempelvis større udviklingsopgaver, hvor den funktionsledende overlæge skal varetage større administrative opgaver. Der er 3 speciallæger ansat i klinikken samt en afdelingslæge.
Klinik for Bipolar Sygdom varetager udredning og behandling af patienter med bipolar lidelse. I begyndelsen af 2021 udvidede vi denne del af klinikken med et nyt intensivt tilbud til nydiagnosticerede bipolare patienter, TIBIS.
Herudover rummer klinikken en meget velfungerende udredningsenhed med høj faglighed. Enheden består af specialpsykologer og sygeplejerske og tilknyttet speciallæge. Endelig rummer klinikken team for Hurtige Ambulante Tider, der varetager subakutte vurderinger af patienter henvist fra praktiserende læger i samarbejde med psykiatriens lægevagthold.

 

Som funktionsledende overlæge i Klinik for Bipolar Sygdom vil du blive leder af en gruppe på ca. 45 meget engagerede medarbejdere, der stiller store krav til egen indsats og derfor også til din ledelse. Du vil blive en del af et velfungerende lægeteam. Der er tilknyttet teamkoordinatorer i hvert team i klinikken.
Klinik for Bipolar Sygdom er en del af Afdeling for Depression og Angst, der omfatter ca. 450 fuldtidsansatte. Afdelingen består af 3 specialiserede sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus, Klinik for Depression, Klinik for PTSD og Angst, Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse samt en stor forskningsenhed.
Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb og har derfor etableret et godt samarbejde mellem ambulatorierne og sengeafsnittene med henblik på at sikre overgangene mellem indlæggelse og ambulant kontakt bedst muligt for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen samt forebyggelse af tvang.
Afdeling for Depression og Angst har en meget aktiv forskningsafdeling, der bidrager til forskning af høj international standard. Vi lægger vægt på, at medarbejderne har mulighed for at indgå i forskningsprojekter, og der er derfor mulighed for delvis frikøb til forskning. Forskningsafdelingen har en velfungerende corefunktion, der er med til at kunne facilitere gennemførslen af forskningsprojekter.
Du vil indgå i en velfungerende ledergruppe og have et tæt samarbejde med afdelingsledelsen.Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri samt bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Interesse for og erfaring med ledelse.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde samt for udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige værdier og kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at understøtte faglig identitet og udvikling i personalegruppen med særligt fokus på lægegruppen.
 • God til at samarbejde på alle niveauer.
 • Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø gennem sikker drift og dialogbaseret ledelse.
 • Evne til at arbejde struktureret og tænke organisatorisk.

Vi tilbyder

 • Mulighed for at præge retningen og videreudviklingen i en nyoprettet klinik med et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis storlægegruppe, med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os fagligt som en dynamisk samarbejdspartner til de somatiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.
 • Lederkolleger med godt sammenhold og et nært samarbejde med afdelingsledelsen.
 • Mulighed for lederuddannelse samt regelmæssig gruppevis ledersupervision.
 • Mulighed for relevant faglig videreudvikling.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 19.08.2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 23.08.2021

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Farahna Harees (pernhare@rm.dk / 2325 8288) eller
Oversygeplejerske Susanne Bissenbacker (subiha@rm.dk / 2899 4674)

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.