Akutafdelingen i Randers søger 2 ambitiøse afdelingslæger Akutafdelingen i Randers søger 2 ambitiøse afdelingslæger

Dette job er udløbet

I akutafdelingen i Randers tror vi på, at høj faglig kvalitet starter med veluddannede medarbejdere. Vi tror på, at arbejdsglæden kommer, når man får lov til at yde sit bedste. Vi arbejder på at skabe gode, sikre og effektive akutte patientforløb med speciallæger helt i front, døgnet rundt, hele ugen og vi vægter høj faglighed fra patientens første møde med akuthospitalet. Vi søger nu 2 afdelingslæger med stærke faglige ambitioner, der vil være med til at realisere dette.

Du kan være speciallæge i f.eks almen medicin, kirurgi, urologi, neurologi, ortopædi, anæstesi eller et intern medicinsk speciale. Du kan være helt nyuddannet eller med et par års erfaring som speciallæge. Det vigtigste er at du har lyst til at arbejde med akutte patienter og har lyst til at lære det, der skal til.  Så har du nemlig med stor sandsynlighed netop det, vi leder efter.

Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning og behandling af alle patienter med symptomer indenfor det kirurgiske, medicinske, kardiologiske og psykiatriske område. Vi har siden marts måned i år haft en ekstra opgave med varetagelse af Regionshospitalets COVID-klinik, hvor patienter med mulig COVID-19 sygdom kommer til vurdering af behov for indlæggelse. Ved behov for indlæggelse til udredning for COVID-19 sker dette også i akutafdelingen.

Akutafdelingens speciallæger deltager som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb herunder deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå relevant efteruddannelse i akutmedicin. Du vil derfor også blive tilbudt et individuelt tilrettelagt videreuddannelsesforløb, så du også kan blive speciallæge i akutmedicin.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen.  Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning og behandling af alle patienter med symptomer indenfor det kirurgiske, medicinske, kardiologiske og psykiatriske område. Vi arbejder med et tværfagligt teamprincip, hvor alle akutte patienter ses af et team med sygeplejerske, yngre læge og speciallæge umiddelbart ved ankomst og får lagt en udrednings- og behandlingsplan. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives  direkte fra akutafdelingen-

Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen – læger, sygeplejersker og sekretærer.
På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 11 afdelingslæger/overlæger. Vi har aktuelt ansat 10 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Vi er tre speciallæger i akutmedicin og de øvrige speciallæger har alle gennemført eller er ved at gennemføre fagområdeuddannelse i akutmedicin. Vi er ca. 20 uddannelseslæger fordelt på  KBU, intro i akutmedicin og hoveduddannelse i både akutmedicin og almen medicin.

Forskning
Afdelingen samarbejder med bla Center for Akutforskning om flere projekter. Har du selv forskningserfaring eller lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der være gode muligheder og opbakning fra afdelingsledelsen

Uddannelse af yngre læger
Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med ca. 20-25 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin samt introduktions- og hoveduddannelse i akutmedicin. Vi vægter mesterlære og speciallægesupervision af alle patientforløb højt. Alle speciallæger skal på vejlederkursus hver 5. år og bliver tilbudt individuel vejlederudvikling. Det er afgørende, at du har lyst og interesse i at lære fra dig og tage ansvar for de yngre kollegaers udvikling. Har du erfaring for eller lyst til at arbejde med simulations- og færdighedstræning vil det kun være et ekstra plus!

Vagtforhold
Den almindelige speciallægevagt er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30 til 08.30 og er jævnt fordelt på alle speciallægerne. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller 8.00-18.00. Derudover har vi en speciallægevagt 16-22 på hverdage og dublering af speciallægevagten 8-16 i weekend. Disse vagter dækkes aktuelt ved ekstern hjælp eller ved merarbejde.   Der er 2 uddannelseslæger på vagt om natten og en ekstra uddanneseslæge til kl 23 på hverdage. Fra januar 2021 etablerer vi en mellemvagt af læger i intro- og hoveduddannelse.

Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen.

Vi ønsker stillingen besat med en speciallæge, der

 • er speciallæge i relevant klinisk speciale.
 • har lyst til arbejdet som akutlæge
 • ikke er bange for at arbejde i et felt, hvor man ikke er ekspert endnu
 • ikke er bange for at bede om hjælp, når noget er nyt, men har lyst til at lære
 • holder af at uddanne yngre kollegaer og se dem blive dygtigere
 • trives ved forandringer og en organisation, hvor nye ideer hele tiden prøves af
 • vil engagere sig i sin arbejdsplads og yngre lægers uddannelse
 • er uhøjtidelig og god til at håndtere stressede situationer i en god tone
 • er opmærksom på sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner
 • altid har patientens interesser for øje

Vi tilbyder

 • en spændende klinisk hverdag, hvor to dage aldrig er ens
 • grundig introduktion til arbejdet
 • alt relevant efteruddannelse og supplerende kurser
 • individuelt tilrettelagt uddannelsesplan med henblik på, at du bliver speciallæge i akutmedicin
 • oplæring i klinisk ultralyd og specialets praktiske færdigheder
 • stærk tværfaglig samarbejdskultur
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer
 • tæt opbakning fra afdelingsledelsen

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Skemaet findes på nettet her: http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk  Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk
Oversygeplejerske Marianne Reenberg   Tlf. 78 42 03 02 eller e-mail marirenb@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/send ansøgning”
Ansøgningsfrist søndag den 18. oktober 2020

Ansættelsesstart 1. februar 2021 eller efter aftale

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers herunder den lægelige videreuddannelse på hospitalet på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.