Afsnitsledende overlæge til Psykiatrisk Ambulatorium OPUS, Psykiatrisk Center København Vi sammenlægger vores tre OPUS teams i nye og attraktive lokaler på Lersø Park Alle og søger en leder der sammen med afsnitsleder vil være med til at sammenlægge, udvikle og lede vores nye OPUS hus.

Dette job er udløbet

Om Psykiatrisk Ambulatorium OPUS
OPUS er et ambulant behandlingstilbud til unge voksne med debuterende psykose. Behandlingen er kognitivt-adfærdsterapeutisk funderet. Der arbejdes assertivt med kontakt-fastholdelse og kontakten til patienterne kan foregå som hjemmebesøg. Der lægges stor vægt på inddragelse af pårørende. Behandling tilbydes såvel individuelt såvel som i grupper bl.a. psykoedukation, flerfamiliegrupper og socialfærdighedstræning.

Psykiatrisk Ambulatorium OPUS kommer til at består af 4 OPUS teams der vil dække Psykiatrisk Center Københavns optagerområde.

Vi ønsker
En speciallæge gerne med viden og erfaring med patientgruppen og som har lyst til og gerne erfaring med ledelse. Derudover har du:

  • Kendskab til kvalitets og forbedringsarbejdet
  • Gerne forskningserfaring og/eller lyst til implementering af forskningsresultater i den kliniske hverdag
  • Engagement i udvikling og uddannelse af kommende læger
  • Lyst til at fastholde og højne det høje kompetenceniveau som allerede er til stede i OPUS-team nu

Din rolle 
Du skal i samarbejde med afsnitsleder varetage ledelsen af ambulatoriet.

Den aktuelle opgave er samlingen af de 4 team i et afsnit. Her står I i spidsen for den faglige udvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Planlægning og organisering af patientforløbene er sammen med personaleledelse en centrale del af ledelsesopgaven. Du skal deltage aktivt i forbedringsarbejdet, og understøtte, at forskningsprojekter integreres i det kliniske arbejde.

Sammen med de øvrige afsnitslederser deltager du i RHP´s og den nationale videreudvikling af OPUS konceptet.

Din overlægestilling vil være fordelt således at 50% af din tid er klinisk i et team og øvrig tid er til ledelse.

Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger.

Løn og vilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet.
Vi ønsker du starter pr. 1. januar 2022 eller efter aftale.

Har du spørgsmål? 
Hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen kan du henvende dig Yderligere oplysninger kan fås hos udviklingschef Charlotte Pelch på 4021 3821.

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien“.

Søg stillingen
Send din ansøgning, cv og speciallægeanerkendelse via linket på siden senest den 4. november 2021. 

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Samtaler med ansøgere vil være den 10. november 2021.