Afsnitsledende overlæge til Ambulatorium for Affektive Lidelser på Psykiatrisk Center København, matrikel Rigshospitalet

Ansøgningsfrist: 14/04/2021 Psykiatrisk Center København

Ambulatoriet for Affektive Lidelser (AAL) er et specialiseret ambulatorie for patienter med affektive lidelser, og med fokus på integration af klinik, forskning og uddannelse.

Dette fokus er i fortsat udvikling, og aktuelt er AAL en aktiv medspiller i udrulningen af KAG Bipolar i Region Hovedstadens Psykiatri.

Vi tilbyder 

 • Indflydelse og ansvar. Ledelsesansvar for ambulatoriets arbejdsopgaver og udvikling i et tæt samarbejde med ambulatoriets øvrige ledelse og ansatte fagfæller og tværfaglige personale.
 • Faglige udviklingsmuligheder. En dynamisk, udfordrende arbejdsplads med gode faglige udviklingsmuligheder på et højt kvalificeret niveau. Som universitetsklinik varetages studenterundervisning.
 • Forskning i højsædet. Både ved Ambulatorium for Affektive lidelser og Psykiatrisk Center København indgår du i et levende forskningsmiljø på internationalt niveau, som ønskes yderligere styrket indenfor affektive lidelser. KAG bipolar (Klinisk akademisk gruppe) arbejder i tæt tilknytning til ambulatoriet med implementering af den nyeste viden i klinikken.

Ambulant klinik med ekspertfunktion

Ambulatoriet for Affektive lidelser er i henhold til Psykiatriplanen for Region Hovedstaden etableret med det formål at tilbyde behandling, forskning og undervisning i affektive lidelser.

Ambulatoriet for Affektive Lidelser (det tidligere Kompetencecenter for Affektive Lidelser) har regionsfunktion i forhold til:

 • tidlig diagnostik og behandling af patienter med bipolar lidelse
 • patienter med komplicerede eller behandlingsrefraktære unipolare eller bipolare tilstande
 • patienter med bipolar lidelse eller sværere periodisk depression, som er gravide eller ønsker graviditet.

Patienter med debuterende bipolar lidelse tilbydes et 2-årigt behandlingsforløb ud fra en integreret medicinsk og psykologisk behandlingsmodel, hvor psykoedukationsgrupper spiller en væsentlig rolle.

Ambulatoriet består af et større tværfagligt behandlingsteam med speciallæger i psykiatri, psykologer, sygeplejersker og fysioterapeut.

AAL arbejder tæt sammen med resten af Psykiatrisk Center København og øvrige centre i Region Hovedstadens Psykiatri.

Samarbejdet om undervisning, supervision og rådgivning foregår i tæt kontakt med KAG Bipolar ledelsen.

Din rolle og ansvarsområder
AAL har 3-delt ledelse, der består af en professor, afdelingssygeplejerske og afsnitsledende overlæge. Sammen med afdelingssygeplejersken er du ansvarlig for den daglige drift og ledelse af ambulatoriet. Det indebærer blandt andet personaleledelse, kompetenceudvikling, kvalitets- og forbedringsarbejde og sikring af et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel er i fokus.

Ansvarsområder:

 • Visitation, samarbejde med CVD og overholdelse af UBR
 • Sikre gode debutantforløb i regionsfunktionen
 • Opretholde og udvikle rådgivning og behandling af gravide
 • Second opinions
 • Sammen med den øvrige ledelse sikre kompetenceudvikling hos medarbejdere

IAA (intensivt affektivt ambulatorie) er et team under AAL som modtager nyudskrevne patienter med depressiv lidelse i op til 6 mdr. fra hele PCK. Som afsnitsledende overlæge har du overordnet ansvar herfor.

Der er et tæt samarbejde med forskningsenheden, og herunder er ambulatoriet et væsentlig led i patientrekrutteringen. Ambulatorium for Affektive Lidelser indgår som en væsentlig partner i KAG Bipolar og du vil afhængig af interesser kunne indgå i undervisning og supervision af personalet i KAG Bipolar.

Som led i Ny Psykiatri Bispebjerg, flytter ambulatoriet til Frederiksberg matriklen sammen med forskningen og de åbne sengeafsnit på Rigshospitalets matrikel i juni 2022.

Vores forventninger til dig

 • Du er speciallæge i psykiatri
 • Du har gerne ledelseserfaring
 • Du har gerne klinisk erfaring i behandling af affektiv lidelse og/eller evt. forskningserfaring.

Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Professor Lars Vedel Kessing på 38 64 70 81/ Lars.Vedel.Kessing@regionh.dk eller Klinikchef Birte Smidt på 38 64 73 00 / 26 64 88 22/ Birte.Smidt@regionh.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse den 1. august 2021 eller snarest derefter.

Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af din ansøgning ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Du bedes udarbejde ansøgningen i henhold til disse.

Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Søg stillingen via linket på siden senest onsdag den 14. april 2021 
Ansættelsessamtaler tilstræbes afholdt den 20. april 2021 om formiddagen.

Fakta om Psykiatrisk Center København 
Psykiatrisk Center København er Danmarks største psykiatriske center med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som udspringer af den anerkendte forskning, der udføres i centret.

Centret har mere end 1300 ansatte og et optageområde på cirka 430.000 borgere, der dækker københavnerområderne Østerbro, Indre By, Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Rigshospitalsmatriklen, Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i en række ambulante enheder i optageområdet.

Vi behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Centeret har en række specialområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, liaison, ældrepsykiatri og militærpsykiatri. Centret rummer Ambulatorium for Affektive lidelser og Ambulatorium for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager.

Vi har et rigt undervisningsprogram med morgenundervisning med faglige eksperter, litteraturgennemgang af artikler eller bogkapitler samt samrating (Hamilton, PANSS, Youngs maniskala etc.). Vi har professorstuegange, som kan ”bestilles” når man fx gerne vil have assistance diagnostisk, psykofarmakologisk mm.

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk

I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser, løbende vedligeholdelsestræning og spændende karriereveje.

Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien“.