Afdelingslæger, Nuklearmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Gødstrup To stillinger som afdelingslæge på Nuklearmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Gødstrup er ledige til besættelse snarest muligt efter aftale.

Dette job er udløbet

Kom og vær med til at sætte dit præg på den helt nye nuklearmedicinske klinik på Regionshospitalet i Gødstrup ved Herning

Her har Nuklearmedicinsk klinik fået tildelt moderne og velindrettede lokaler, der tilgodeser såvel patienter som personalet. Afdelingen er indrettet med flere sammenhængende afsnit, herunder et PET/CT afsnit, et konventionel nuklearmedicinsk afsnit, et klinisk fysiologisk afsnit samt et nyetableret PET-radiofarmaci- og cyklotronafsnit til udvikling og produktion af radioaktivt vand (15OH2) og sporstoffer baseret på bl.a. de kortlivede PET-isotoper 11C og 15N.

Vi tilbyder ansættelse på en stor regional nuklearmedicinsk afdeling, som betjener hospitalerne og de praktiserende læger i den vestlige del af Region Midtjylland. Afdelingen beskæftiger sig med et bredt udvalg af klassiske kliniske fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelsesmetoder, knoglemineralmålinger, ultralydsundersøgelse og biopsi af glandula thyreoidea samt med PET/CT diagnostik ifm. kræftsygdomme (FDG og PSMA), inflammationssygdomme (FDG), demenssygdomme (FDG) og iskæmisk hjertesygdom (Rubidium og 15OH2). Afdelingen er fuldt digitaliseret med eget digitalt booking- og journalsystem som endvidere er fuldt integreret med afdelingens medicotekniske udstyr, som bl.a. omfatter state-of-the-art UL-udstyr, gammakameraer, SPECT/CT skannere og PET/CT skannere.

Afdelingen har veletablerede samarbejdsrelationer til andre forskningsenheder inden for hospitalet og tilbyder dermed gode vilkår for forskningsinteresserede.

 • Du skal sammen med de øvrige speciallæger på afdelingen varetage de daglige undersøgelser.
 • Afhængigt af din erfaring og interesse, vil du få specifikt ansvar for eksisterende og kommende undersøgelsestyper i afdelingen.
 • Du vil få et godt arbejdsmiljø i en afdeling med mange personalegrupper, heriblandt et lægeteam bestående af 6 speciallæger, 2 HU-læger og 2 I-læge.
 • Vi har fokus på optimale patient-flow, herunder dialog (konferencer) med de kliniske afdelinger, forskning og udvikling, som er nødvendig for at kunne yde den bedste diagnostik.
 • Ved interesse for forskning vil der blive taget hensyn til dette i arbejdsplanlægningen

Vi forventer, at du

 • på ansættelsestidspunktet er en bredt uddannet speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
 • har interesse for eller erfaring med PET/CT undersøgelser
 • er aktiv i afdelingens udviklings- og forskningsarbejde.
 • er med til at sikre den præ- og postgraduate undervisning på højt niveau.
 • er med til at sikre høj kvalitet i patientforløbene i samarbejde med de øvrige personalegrupper.
 • har gode kvalifikationer inden for kommunikation og evne til at samarbejde tværfagligt og med samarbejdende afdelinger.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er vagtfri.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer” jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglige bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger” og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Flere oplysninger
Spørgsmål vedrørende stillingens faglige indhold kan rettes til cheflæge Jesper Mortensen, tlf. 7843 0864

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 30. september 2022
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag d. 11. oktober 2022.

Praktiske oplysninger
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse​​​​​​​

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.