Afdelingslæge ved Røntgen og Skanning Afsnit 7, AUH (gastro/onko/akut/medicinsk) Vi søger en afdelingslæge til Røntgen og Skanning Afsnit 7, Aarhus Universitetshospital (AUH). Stillingen hos os er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Som afdelingslæge hos os vil du få primær funktion i Afsnit 7. Vi betjener hovedsageligt de kliniske afdelinger i område SYD af AUH, Akutfunktionen i Nord samt primærsektoren i Aarhus Kommune. Der er opgaver på både hoved- regions- og højt specialiseret funktionsniveau, det sidste indenfor gastro- og onkoradiologi. Der er et tæt samarbejde med PET-Centret på AUH.

Afsnit 7 har ultralyd, CT, MR, gennemlysning og konventionel røntgen. Vi er en stor speciallægegruppe, som arbejder tæt sammen i en travl hverdag. Vi lægger vægt på et godt kollegialt sammenhold samt plads til faglig sparring og et godt arbejdsmiljø.

Vi prioriterer, at man som afdelingslæge har mulighed for at subspecialisere sig. I Afsnit 7 er der mulighed for at subspecialisere sig inden for det abdominale område med hovedvægt på nedre gastro, det hæmatologiske område med den primære udredning inkl. akut og medicinsk funktion eller inden for onkoradiologien. Subspecialiseringen vil foregå både i dagligdagen og i efteruddannelsen med relevant kursusdeltagelse. For at optimere både den faglige udvikling og det sociale miljø har vi en mentorordning, hvor afdelingslægerne tilknyttes en overlæge med samme interesseområde. Herudover skal afdelingslægen varetage basisopgaver i afsnittet, så kompetencer til vagt opnås og vedligeholdes.

Der er vagtforpligtigelse i 7-skiftet vagt med tilstedeværelsesvagt og efterfølgende rådighedsvagt fra bolig. Der er aktuelt syv læger i vagtlaget, men vi arbejder på at udvide vagtlaget eller omlægge vores to vagtlag, således at vagtforpligtelsen udtyndes. Der er i forbindelse med vagtfunktion mulighed for hjemmearbejdsstation.

Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning er samlet på Aarhus Universitetshospital i Skejby og er en af landets største radiologiske afdelinger på samme matrikel. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed.

Vi er nu ca. 380 ansatte, heraf ca. 80 speciallæger, fordelt på fire afsnit. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udfører ca. 200.000 undersøgelser årligt (505.000 procedurer), heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og uden-regionale.

Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Vi er i tæt samarbejde med de fleste afdelinger på Aarhus Universitetshospital samt de øvrige radiologiske afdelinger i regionen. Herudover har afdelingen formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet omkring forskning, uddannelse og undervisning samt klinisk med Institut for Retsmedicin.

Røntgen og Skanning har et stort ansvar inden for uddannelsen af radiologiske speciallæger i Region Midtjylland og har introduktions- og hoveduddannelseslæger. Herudover har afdelingen også radiografstuderende samt lægesekretærelever.

Vi arbejder efter AUH’s Strategiske Ambition

  1. Vi har den højeste faglighed
  2. Vi møder hele mennesket
  3. Vi skaber resultater gennem samarbejde

Har du brug for flere oplysninger så kontakt afsnitsledende overlæge Mona Rosenkilde, tlf. 2142 7160, mail mona.rose@rm.dk  eller cheflæge Vibeke Fink-Jensen, tlf. 2475 1179, mail vibfin@rm.dk

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde motiveret ansøgning – gerne med interesseområder – speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger indgåede overenskomst for afdelingslæger. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning – gerne med dokumenteret interesse for interventionsområdet.

Ansøgningsfrist: 31. juli 2022
Ansættelsessamtaler: Foregår i uge 33 eller 34.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.