Afdelingslæge ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital Ved Røntgen og Skannings muskuloskeletale afsnit (Afsnit 1-2-3), Aarhus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse per 1. februar 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Der tilbydes en stilling i landets største samlede muskuloskeletale billeddiagnostiske afsnit sammen med en dedikeret gruppe radiologiske specialllæger og radiografer med fælles interesse i at levere diagnostik, undervisning og udvikling på højeste faglige niveau.

Afdelingslægens arbejdsområde vil berøre alle facetter af muskuloskeletal radiologi med mulighed for subspecialisering afhængig af interesser og kompetencer. Her ud over vil arbejdsområdet understøtte de kliniske samarbejdspartneres funktioner indenfor muskuloskeletal radiologi inkl. muskuloskeletal traumatologi og reumatologi med såvel konventionel røntgen, CT, MR, ultralyd og intervention.
Det forventes at afdelingslægen har et tæt samarbejde med afsnittets øvrige læger i afviklingen af afdelingens funktioner vedrørende ortopædradiologiske forløb.

Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning AUH er samlet på én matrikel og således en af landets største og mest specialiserede afdelinger samlet i samme hus.
Vi er nu 380 ansatte, heraf 78 speciallæger, fordelt på 8 afsnit med 4 afsnitsledelser. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2018 ca. 440.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de øvrige radiologiske afdelinger i regionen.

Vores ledetråde er:

  • Vi har den højeste faglighed
  • Vi møder hele mennesket
  • Vi skaber resultater gennem samarbejde

Ansøger skal være speciallæge i radiologi. Stillingen vil indebære deltagelse i bagvagtsfunktionen (tilstedeværelse med efterfølgende rådighed fra bolig) på Røntgen og Skanning Afsnit 4-5 (Uro- og børneradiologi) subsidiært Afsnit 7 (Gastro- og onkoradiologi). Der er mulighed for hjemmearbejdsstation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afsnitsleder, overlæge, Ph.d. Lise Loft Nagel, tlf.2499 4975, lisenage@rm.dk eller ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen, tlf. 24751179, vibfin@rm.dk 

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde motiveret ansøgning – gerne med interesseområder – speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder.

Skema til bedømmelse kan findes på følgende link: Bedømmelsesskema
Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen, gerne som Word fil.

Stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger indgåede overenskomst for afdelingslæger. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Hvis ovenstående har interesse, så glæder vi os til din ansøgning – gerne med dokumenteret interesse for muskuloskeletal radiologi.

Ansættelsessamtaler foregår i uge 49, formentlig tirsdag den 07.12.21

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.