Afdelingslæge ved Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital, med fokus på neuroendokrine tumorer og endoskopi Ved Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Århus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse 1. marts 2022 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med højtspecialiserede funktioner og regionsfunktioner indenfor hepatologi og gastroenterologi. Afdelingen har et sengeafsnit med 26 senge med 2.400 årlige indlæggelser, heraf 90% specialepatienter. Der er stor daghospital/ambulant virksomhed med 19.000 årlige besøg.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi eller tilsvarende. Afdelingslægen skal i sit kliniske virke kunne deltage i afdelingens samlede aktiviteter, herunder sengeafsnit, daghospital, ambulatorium og vagtarbejde. Afdelingslægen vil særligt få særligt ansvar for neuroendokrine tumorer (NET). Erfaring med varetagelse af patienter med NET tumorer, herunder MDT konferencer samt dokumenteret forskning indenfor feltet vil være en fordel. Baggrunden er et stigende antal af disse patienter. Herudover skal afdelingslægen varetage gastroenterologske ambulatorier og endoskopi. Nærmere beskrivelse af stillingens indhold kan ses i den vedhæftede funktionsbeskrivelse.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og den nødvendige autorisation.

Nærmere oplysninger herunder stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til sekretær Malene Møller Staal på Malene.Staal@aarhus.rm.dk eller ledende overlæge Jens Kelsen på 3056 2682 eller på jenskels@rm.dk.

Sammen med ansøgningen skal der fremsendes et CV samt et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Ansøgeren bedes i bedømmelsesskemaet forholde sig specifikt til og beskrive egne kvalifikationer og kompetencer. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af den elektroniske ansøgningsproces.

Ansøgningsfristen er den 14. februar 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 8, 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.