Afdelingslæge ved Klinik for Depression og Mani, AUH Psykiatrien Afdeling for Depression og Angst (ADA) søger en afdelingslæge til Bipolar Team i Klinik for Depression og Mani. Stillingen er en fuldtidsstilling eller eventuelt en deltidsstilling og er ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder, heriblandt Klinik for Depression og Mani. Hver enhed har sin egen funktionsledelse.

Vi prioriterer et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

I Afdeling for Depression og Angst er vi optagede af at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital.
Vi har en meget aktiv forskningsafdeling med tilknyttet professor, postdocs, ph.d.-studerende, fastansat statistiker og forskningsfarmaceut med henblik på en styrkelse af tværfaglige forskningsprojekter. Vi vil gøre det muligt for læger at forske på deltid ved at oprette stillinger med en forskningsdag ugentligt og i perioder mere.

Om Klinik for Depression og Mani – i daglig tale KDM
KDM er en større ambulant enhed, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- såvel som på regionsfunktionsniveau.

Vi er desuden ved at videreudvikle andre tilbud i form af TMS-behandling, kognitiv remediering samt neuroaffektive funktionsundersøgelser.

Vi arbejder på at udvikle et nyt intensivt behandlingstilbud til nydiagnosticerede patienter med bipolar lidelse.

Afdelingslægens arbejdsopgaver

 • Selvstændig varetagelse af visitation, diagnostisk udredning og behandling.
 • Indtage en central rolle i det faglige udviklingsarbejde som skitseret ovenfor.
 • Mulighed for at deltage i forskningsprojekter, bl.a. i tilknytning til det nyetablerede behandlingstilbud.
 • Understøttelse af afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændig varetagelse af undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.
 • Deltagelse i bagvagtslaget på tværs af AUH Psykiatrien.

Der er tale om et spændende klinisk arbejde med mulighed for at bidrage til den videre faglige profilering. Stillingen indeholder oplagte muligheder for at deltage i udviklings- og forskningsprojekter.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri.
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Erfaring med eller interesse for psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapi, specielt inden for det bipolare diagnoseområde.
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi inden for et spændende subspeciale (bipolar lidelse).
 • Godt kollegialt samarbejde med engagerede og fagligt kompetente kolleger i et mindre team.
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet har sat ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt som et psykiatrisk center.

Løn- og ansættelsesforhold

 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning

 • Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 3.maj. Ansættelsessamtaler afholdes 15. maj. Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.