Afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik 2, Regionspsykiatrien Randers 1 stilling som afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik 2 Randers er ledig til besættelse pr. 1.10.2019, eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.

Om Psykiatrisk Klinik 2 Randers

Klinikken har fokus på behandling af patienter med psykoselidelser, herunder incidente skizofrene, patienter med personlighedsforstyrrelser og retslige patienter.
De 2 førstnævnte teams dækker Randers og Favrskov kommuner, det retslige team dækker hele regionspsykiatriens optageområde.
Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, og overlægen forventes dermed at indgå i samarbejdet med den øvrige Regionspsykiatri Randers på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
 • Et godt lægefagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
 • Faglige udviklingsmuligheder

  Arbejdsopgaver:

 • Udredning og behandling af patienter tilhørende målgruppen for psykoseteamet
 • sikring af kvalitet og ensartethed i behandlingen
 • udvikle kvaliteten af behandlingen i de nye specialiserede behandlingstilbud
 • bedst mulig anvendelse af personaleressourcer i samråd med funktionsledelsen
 • undervisning af personale
 • vejleder og supervisor for læger under speciallægeuddannelse
 • supervision af klinikpersonale
 • deltagelse i vagt efter aftale
 • arbejdsopgaverne kan efter aftale omfordeles i Klinik 2 samlede lægestab

  Kvalifikationer:
  Vi ønsker en speciallæge i psykiatri der har:

 • bred almen psykiatrisk erfaring
 • lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af det psykiatriske behandlingstilbud i henhold til de overordnede mål for Psykiatrien i Region Midt
 • Klare holdninger og er en positiv og stabil person
 • Evnen til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen
 • engagement, er omsorgsfuld og troværdig i fremtoning i kontakten til såvel patienter, samarbejdspartnere og personale

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos: Overlæge Vecheslav Bedulin, 7847 5462 eller ledende overlæge Runa Sturlason 7847 5312.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler: i uge 35 eller efter aftale

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.