Afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik 1 Randers 1 fuldtidsstilling som afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik 1 Randers er ledig til besættelse pr. 1.10.2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.

Om Psykiatrisk Klinik 1 Randers
Pr. 1.9.18 har Regionspsykiatrien Randers overtaget de psykiatriske patienter fra Favrskov Kommune. Vi har derfor brug for erfarne medarbejdere til at løse denne opgave.
Psykiatrisk Klinik 1 Randers er en del af Regionspsykiatrien Randers. Psykiatrisk klinik 1 dækker et befolkningsgrundlag på ca. 140.000 indbyggere, fordelt over Randers og Favrskov Kommune. Udover dette dækker vi også ældrepsykiatrien for Djursland.

Vi tilbyder:
Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
Et godt fagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
Faglige udviklingsmuligheder

Arbejdsopgaver:
Udredning og behandling af patienter i det affektive spektrum
Udredning af patienter henvist fra psykiatriens centrale visitation specielt mhp udredning
Udredning af patienter, hvor diagnose og behandlingsmuligheder skal revurderes
Udredning og behandling af patienter med akut / sub-akut problematik
Sikre kvalitet i pakkeforløb og forløb udenfor  pakkeforløb
Psykoedukation
Bidrage til intern undervisning i Klinikken
Der er i stillingen mulighed for udvikling i mere ledelsesmæssige opgaver
Afdelingslægen indgår i bagvagtsfunktion, – rådighed fra bolig.

Lidt om os
Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. Vi har sygeplejersker, sosu-assistenter,  psykologer, læger og lægesekretærer ansat. Vi går ind for et tæt tværfagligt samarbejde.

Klinikken har fokus på behandling af patienter med hhv. unipolar og bipolar affektiv lidelse, hvorfor behandlingsteamene er opdelt indenfor disse diagnoser. Det drejer sig om patienter både med og uden komorbiditet ift. den affektive lidelse – både psykiatrisk (angst, personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse) og somatisk.
Derudover varetager klinikken også generelle udredningsopgaver, samt et team for behandling af den ældre med psykiatriske lidelser. Der er fastansat gerontooverlæge til ældreteamet.

Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, og afdelingslægen forventes dermed at indgå i samarbejdet med den øvrige Regionspsykiatri Randers på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Vi har et spændende speciale, hvor ikke alt er givet på forhånd, og hvor man i tæt samarbejde m pt., pårørende og kolleger får mulighed for at være med til at planlægge behandlingsforløbet. Vores hverdag er afvekslende og udfordrende, man har en høj grad af indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse.
Der er imødekommende kolleger og et tæt tværfagligt teamsamarbejde, ligesom der er supervision.

Vi prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau hos medarbejderne, hvorfor der hele tiden foregår forskellige former for kompetenceudvikling i klinikken, det både i forhold til undervisning, temadage og kurser, som er relevante i forhold til vores funktion. Der er en høj faglighed med medarbejdere, der har mange års psykiatrisk erfaring.

Psykiatrisk klinik 1 er en arbejdsplads, hvor gode ideer er velkomne. Vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og har forventning om, at alle bidrager i forhold til dette. Vi har stor fokus på sikkerheden i klinikken. Der er klare procedurer, for hvordan vi bedst passer på hinanden.
Ved ansættelse er der lavet udførligt introduktionsprogram. Der er mentor- ordning og der er generelt hjælpsomme og fagligt dygtige kolleger.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.