Afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik 1 En fuldtidsstilling som afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik 1 Randers er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningsfrist: 08/08/2021 Regionspsykiatrien Randers Psykiatrisk Klinik 1 Randers

Om Psykiatrisk Klinik 1 Randers
Psykiatrisk Klinik 1 er en del af Regionspsykiatrien Randers der dækker Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov kommuner med et optageområde på ca. 225.000 borgere. Klinik 1 tilbyder udredning og behandling i hovedfunktion for patienter fra Randers og Favrskov kommune. Ud over dette dækker vi også demensområdet for Djursland, Favrskov og Randers. Disse patienter behandles i selvstændigt team.
Psykiatrisk klinik 1 er en arbejdsplads med stort fagligt engagement, hvor gode ideer er velkomne. Vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og har forventning om, at alle bidrager positivt til dette. Da vi er en del af Regionspsykiatrien Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit, og de 2 øvrige ambulante klinikker i hhv. Randers og Rønde.

Klinikken varetager udredningsopgaver ift. nyhenviste patienter og igangværende patientforløb.
Derudover varetages behandling af affektive patienter hhv. unipolar og bipolar lidelse.

Vi har patienter både med og uden komorbiditet ift. den affektive lidelse – både psykiatrisk (angst, personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse) og somatisk. Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, og afdelingslægen forventes dermed at indgå i samarbejdet med det øvrige personale.

Vi er ca. 25 engagerede kollegaer, både psykologer, læger, sygeplejersker og sekretærer.

Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
 • Et godt lægefagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
 • Faglige udviklingsmuligheder

Arbejdsopgaver:

 • Udredning og behandling af patienter tilhørende målgruppen for affektivt team
 • sikring af kvalitet og ensartethed i behandlingen
 • udvikle kvaliteten af behandlingen i de nye specialiserede behandlingstilbud
 • bedst mulig anvendelse af personaleressourcer i samråd med funktionsledelsen
 • undervisning af personale
 • vejleder og supervisor for læger under speciallægeuddannelse
 • supervision af klinikpersonale
 • deltagelse i vagt efter aftale

Kvalifikationer:
Vi ønsker en speciallæge i psykiatri der har:

 • bred almen psykiatrisk erfaring
 • lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af det psykiatriske behandlingstilbud i henhold til de overordnede mål for Psykiatrien i Region Midt
 • klare holdninger og er en positiv og stabil person
 • evnen til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen
 • engagement, er omsorgsfuld og troværdig i fremtoning i kontakten til såvel patienter, samarbejdspartnere og personale

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos: ledende overlæge Runa Sturlason, 78475312

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge: 33

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.