Afdelingslæge til Øre-, Næse- og Halskirurgi Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge ved Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital opslås med tiltrædelse pr. 1. januar 2024 eller snarest muligt herefter.

Dette job er udløbet

Der er tale om en fast stilling.

Det primære fagområde vil være hoved og halskirurgi og indbefatte ambulatorie funktion, MDT-konferencer, operativ aktivitet, stuegangs funktion, udetjeneste med funktion i Randers og/eller Hammel. Stillingstager forventes desuden at indgå i området dysphagi og rehabilitering, og dokumenteret interesse i dette område prioriteres.

Afdelingen har yderligere et behov for fortsat forskningsmæssig udvikling, og en aktiv forskningsprofil vil derfor blive vægtet positivt.

Afdelingslægen vil indgå i bagvagtslaget med de øvrige afdelingslæger og 1. reservelæger, ca. 10 skiftet tilkaldevagt fra bolig.

Aarhus Universitetshospital varetager højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets lokalområde.

Øre-, Næse- og Halskirurgi er en universitetsafdeling med en række højt specialiserede funktioner inden for specialet. Desuden varetages basisfunktion for den østlige del af Region Midtjylland.

Afdelingens hovedfunktion er på Aarhus Universitetshospital med satellitfunktion på Regionshospitalet i Randers og Søvnklinikken i Silkeborg.

Øre-, Næse- og Halskirurgi har en høj forskningsaktivitet, såvel klinisk som eksperimentelt. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Det tværfaglige samarbejde involverer et tæt samarbejde med andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, andre hospitaler, samt med primærsektoren.

Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oto-rhino-laryngologi.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Der lægges vægt på åbenhed og gode samarbejdsevner. Afdelingslægen forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø. Åbenhed og samarbejdsevne forventes også at kunne nå uden for afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren.

I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der desuden vægt på loyalitet, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FAS. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgning sendes via Emply.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2023. Samtaler afholdes i uge 51, 2023.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Cheflæge Stefano Londero på 2155 4677 eller på stelon@rm.dk

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.