Afdelingslæge til Øjensygdomme på Regionshospitalet Gødstrup En stilling som afdelingslæge i Afdelingen for Øjensygdomme på Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse den 1. juni 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat af en speciallæge med interesse, kompetencer og kvalifikationer indenfor generel oftalmologi. Ved interesse for et bestemt subspeciale vil det kunne drøftes og forsøges imødekommet.

Fakta om os:
Øjensygdomme på Regionshospitalet Gødstrup udgør sammen med Øjensygdomme på Århus Universitetshospital Region Midtjyllands tilbud inden for øjenspecialet i hospitalsregi.

Afdelingen består af Øjenklinik samt Øjen Ambulant Kirurgi på Regionshospitalet Gødstrup samt Øjenklinik i Center for Sundhed i Holstebro.

Vi modtager elektive og akutte patienter med henvisning fra egen praktiserende øjenlæge eller patienter henvist internt på Regionshospitalet Gødstrup. Vi modtager fortrinsvis patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland (optageområde ca. 450.000 borgere), og de fleste undersøgelser, behandlinger og operationer i afdelingen varetages ambulant.

Vi fungerer som specialafdeling med alle hovedfunktioner og har regionsfunktioner inden for kirurgisk behandling af glaukom, tårevejslidelser, vitreoretinale sygdomme samt behandling med VEGF-hæmmer af våd AMD, RVO og DME.

Vi er et engageret hold af læger, sygeplejersker, optometrister, ortoptist og lægesekretærer. Afdelingens sygeplejersker og optometrister er uddannet til en række specialfunktioner.

Du kan læse mere om Afdelingen for Øjensygdomme her: https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/ojensygdomme/

Læger i Øjensygdomme, RHG
3 overlæger og 6 afdelingslæger.

Afdelingens uddannelsesforpligtelser:
Afdelingen varetager uddannelse af læger i hoveduddannelsesforløb (fase 3), introduktionslæger, sygeplejestuderende og lægesekretærelever.

Lægefaglige kvalifikationer:
De faglige kvalifikationer skal matche den funktionsbeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.
IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Afdelingslægen indgår i speciallægebetjent døgnvagt fra bolig.

Der vil være gode muligheder for deltagelse i inden- og udenlandske kurser og fokuserede ophold.

Ansøgningen bedes udformet i henhold til de 7 lægeroller.

Ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Flere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefsygeplejerske Dorte Banner Pedersen – Mail: dorte.banner@rm.dk – Tlf: 29638960

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningsfrist:
Du kan søge jobbet online. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfristen er senest søndag d. 19. marts 2023
Ansættelsessamtaler forventes blive afholdt onsdag d. 22. marts om eftermiddagen.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen