Afdelingslæge til Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH), er ledig til besættelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Lungesygdomme, AUH er specialafdeling for lungemedicin og varetager regions- og højt specialiserede funktioner for specialets patienter og for allergologiske problemstillinger. Herudover har afdelingen basisfunktion indenfor lungemedicin.

Afdelingen er en moderne lungemedicinsk afdeling, der består af et syvdøgnsafsnit (22 senge), et ambulatorium for interstitielle lungesygdomme og lungetransplanterede, et dagafsnit, et ambulatorium, et allergiafsnit og en forskningsafdeling. Afdelingen har egen bronkoskopisk aktivitet og respirationsfysiologisk laboratorium.

Der er i Lungesygdomme AUH en aktivitet på ca. 1000 udskrivelser årligt samt ca. 30.000 ambulante besøg.

Lægestaben består p.t. af ni overlæger, seks afdelingslæger, 10 uddannelsesstillinger i lungemedicin, en uddannelsesstilling i almen medicin, en uddannelsesstilling i arbejdsmedicin, en uddannelsesstilling i klinisk onkologi, to introduktionsstillinger og to basislægestillinger.

Afdelingen har et tæt og etableret samarbejde med AKUT-afdelingen ved AUH og varetager vagtfunktion i AKUT-afdelingen på alle medicinske niveauer.

Stillingen er fuldtids med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. En del af arbejdstiden (forventeligt max. halvdelen) henlægges til dag-, aften- og nattjeneste i AKUT-afdelingen mhp. diagnostik og behandling af patienter med akutte intern medicinske problemstillinger. Resten af arbejdstiden er i Lungesygdomme, hvor stillingen kombineres med funktionstid i afsnit efter ansøgers interesse.

Det forventes, at afdelingslægen er forsknings- og udviklingsorienteret.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema kan hentes her.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Pernille Hauschildt på 7846 2076.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion stiles til ledende overlæge Pernille Hauschildt, Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99 , 8200 Aarhus N. Ansøgningen skal sendes senest den 2. juni 2019 via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.