Afdelingslæge til klinikkerne i Regionspsykiatrien Horsens Er du nyuddannet speciallæge i psykiatri, og har du interesse i flere specialer? Så har vi en ledig stilling som afdelingslæge i klinikkerne i Regionspsykiatrien Horsens

Dette job er udløbet

Vi har en vakant stilling pr. 1. marts 2020 – eller snarest, som afdelingslæge i vores psykoseteam, samt team for mani og depression. Her får du mulighed for sparring med speciallæger og få et indblik i hele Regionspsykiatrien Horsens gennem varetagelse af bagvagtfunktionen. Der er et meget tæt samarbejde i hele personalegruppen som ud over læger og sygeplejersker endvidere består af psykologer samt specialpsykologer.

Klinik 1 & 2 arbejder med udredning og behandling indenfor alle specialer på hovedfunktions niveau. Vi har fokus på patient – og pårørende inddragelse, forbedringsarbejde – herunder det forebyggende arbejde som klinikkerne kan bidrage med, i forhold til nedbringelse af tvang.

Arbejdsopgaver for afdelingslæge i Klinik 1 og Klinik 2

 • Patient udredning, behandling og koordinering af pt. forløb.
 •  Deltagelse i relevante konferencer
 • Varetagelse af supervision og oplæring af yngre læger og medicinstuderende
 • Deltagelse i aktiviteter rettet mod nedbringelse af tvang og kvalitetetsarbejde
 • At understøtte og bidrage til et godt teamsamarbejde og samarbejdskultur omkring patienten
 • Undervisning i afdelingen

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion. På hverdage er der tilstedeværelse fra 8.15 – 16.15 og efterfølgende rådighed på telefon til næste morgen. I weekenden er der lørdag tilstedeværelse fra 8.15 – 14.15 og efterfølgende rådighed via telefon. Søndag og helligdage er der ikke fremmøde på afdelingen og bagvagten er til rådighed på telefon eller ved fremmøde, såfremt lægen vurderer det er nødvendigt.

Vi efterspørger følgende kvalifikationer:

 • Speciallæge i voksenpsykiatri
 • Evne til selvstændigt arbejde
 • God samarbejdsevne
 • Erfaring med undervisning og supervision
 • Klar og respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
 • Engagement i afsnittets udviklings – og kvalitetsarbejde

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.

RPH har ca. 170 medarbejdere. Der er 2 sengeafsnit O1 og O2 og to ambulante klinikker henholdsvis klinik 1 og 2. O1 er et skærmet afsnit med 23 senge. Til afsnittet er knyttet et psykiatrisk akutteam bestående af 7 sygeplejersker, der kører ud i hele optageområdet.
O2 er et lukket, intensivt afsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.

Psykiatrisk Klinik 1 består af 3 teams: team for retspsykiatri, team for ADHD samt team for psykose. Psykiatrisk klinik 2 består af 4 teams: Team for mani & depression, team for personlighedsforstyrrelser og angst, samt ældrepsykiatrisk team.
RPH har desuden en udredningsenhed, der ledelsesmæssigt er forankret i klinik 2. Begge klinikker leverer personaleressourcer til udredningsenheden.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Har ovenstående fanget din interesse og du har brug for yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Zywia Brouer på tlf. 5011 7893.

Du kan søge jobbet via nedenstående link ”søg job” senest den 12.02.2020. Der vil blive afholdt samtaler 17.02.2020.

Med ansøgning bedes du udfylde skema i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer (se link)

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/afd

Se desuden funktionsbeskrivelse
https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open&login

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.