Afdelingslæge til Hjertesygdomme Gødstrup Til en spændende stilling som afdelingslæge ved Hjertesygdomme Gødstrup søges en engageret kardiolog, som vil være med til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø.

Ansøgningsfrist: 13/07/2022 Regionshospitalet Gødstrup

Til stillingen fordres speciallægekvalifikationer. I afdelingen er der gode muligehder for at efter/videreuddanne sig indenfor iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, trombokardiologi eller ekkokardiografi/hjerteklapsygdomme.

Vi søger en kollega, hvor samarbejde med sygeplejersker, yngre kolleger, teamwork, læring og forskning følges ad og omsættes til gode patientforløb, og skaber arbejdsglæde og trivsel for hele afdelingen.

Udover ordentlighed lægger vi i afdelingen vægt på at deles om opgaverne, så den enkelte speciallæge både varetager og kan udvikle sig i dybden indenfor et afgrænset område, men også tager del i de fælles opgaver indenfor den almene kardiologi/intern medicin. Vi har i afdelingen et konstant fokus på personlig udvikling, både fagligt og ledelsesmæssigt.

Vi har i dagligdagen en stor opgave med tilsynsydelser til sygehusets øvrige afdelinger, særligt Akutafdelingen samt et tæt samarbejde med almen praksis og Aarhus Universitetshospital.
For at arbejde hos os og sammen med os, skal man trives i hele dette spændingsfelt.
Sammen skal vi yderligere styrke og udbrede den stærke læringskultur og forskningsaktivitet, som gror på hospitalet og i Hjertesygdomme, herunder udnytte de fantastiske nye faciliteter i NIDO|danmark.
I 2021 fik afdelingens forskningsafsnit status af Universitetsklinik.

Mulighed for at pendle
Med motorvejsafkørsel lige udenfor sygehuset i Gødstrup er der under 1 times kørsel til både Århus og Vejle!

Om kardiologien
Hjertesygdomme er en selvstændig afdeling med egen ledelse og egne vagtlag.
Aktuelt er vi på afdelingen 13 overlæger og 1 afdelingslæge. Der er 5 HU-forløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.
I Gødstrup er der sengeafsnit/deldøgnsafsnit med plads til 27+5 patienter, hvor modtagelsen af de visiterede akutte hjertepatienter er samlet.
Derudover er der en stor ambulant funktion opdelt i gren-specialer indenfor hjertesvigt, hjerteklapsygdom, iskæmi, trombokardiologi, arrytmi, arvelige hjertesygdomme, lipidsygdomme og hjerterehabilitering. Integreret i Hjerteklinikken er der invasiv kardiologisk funktion med to rum som er bestykket til pacemaker implantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT, Hjerte-MR samt nuclearkardiologiske undersøgelser. Vi har et tæt samarbejde med radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling.

I Center for Sundhed i Holstebro er der en hjerteklinik med ambulant aktivitet indenfor afgrænsede områder.

Vagt
I Hjertesygdomme er der 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagten består af introduktionslæger og læger i HU-stilling. Bagvagten består af speciallæger og læger i slutningen af kardiologi HU-stilling.
Til stillingen hører deltagelse i den kardiologiske bagvagt, samt deltagelse i weekend-stuegangen.

Lægelige kvalifikationer
Det forventes, at ansøger er speciallæge og har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Troels Niemann på tlf.nr. 30709012.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Deadline 14.8.

Ansøgningen må være os i hænde senest onsdag den 13. juli 2022.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Søg stillingen via “søg job”-knappen.