Afdelingslæge til Håndsektoren på Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens En stilling som afdelingslæge er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi med dokumenteret særlig interesse og erfaring i håndkirurgi.  Speciallægen indgår i bagvagten i tilstedeværelse på hospitalet.

Vi kan tilbyde ansættelse i en afdeling med et trygt og varmt arbejdsmiljø. Vi har en flad ledelsesstruktur der giver mulighed for indflydelse.  Omgangstonen er uformel og humoristisk. Vi ønsker en god og fagligt dygtig kollega, der forstår værdien, at vi alle bidrager til løsning af opgaverne i fællesskabet og som forstår vigtigheden af, at vi sammen skaber en god arbejdsplads for alle.
Vi tilbyder mulighed for oplæring inden for andre fagområder. Afdelingen er meget forskningsaktiv og der tilbydes støtte i hospitalets forskningsenhed.

Vi finder at den lægelige videreuddannelse er overordentlig vigtig, hvorfor vi forventer, at du deltager aktivt i supervision og uddannelse af yngre kolleger. Vi forventer også, at du aktivt deltager i undervisning af lægestuderende og andre medarbejdere, samt du deltager i arbejdet med forskning, udvikling og kvalitetsarbejde.

Om afdelingen
I afdelingen er der ansat 21 speciallæger, 9 uddannelsessøgende læger samt 2 reservelæger i uklassificerede stillinger. Afdelingen dækker ortopædkirurgi på hovedfunktionsniveau – og vi har kompetencer indenfor hånd, skulder/albue, hofte og knæalloplastik og idrætstraumatologi, samt fod/ankelkirurgi. Herudover dækker vi skulder, fod/ankel, hofteskopi og idrætstraumatologi på regionsniveau. Regionshospitalet Horsens har status som akutsygehus, hvor vi dækker traumemodtagelsen – herunder den akutte ortopædkirurgi. Afdelingen har en sengeafdeling samt en stor klinik og operationerne udføres dels på den centrale operationsgang og dels på det Dagkirurgiske center. Afdelingen ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Om løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes lønnings- og taksnævn og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens.

Yderligere oplysninger
Ledende overlæge Karsten Krøner, 23238688
Sektorchef for håndkirurgien Lena Schroll, 61687914

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde senest 20. juni 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 25. juni 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.