Afdelingslæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi bygger fremtidens akuthus og har i akutafdelingen en ambition om at udvikle gode,
sikre og effektive akutte patientforløb 24/7/365.

Vi søger derfor en afdelingslæge med relevant speciale/speciallæge i
akutmedicin. Du skal have interesse for modtagelse, stabilisering, udredning og initial
behandling af den akutte patient, og lyst til at være med til at videreudvikle vores
akutafdeling, som lige straks flytter ind i det nye akutcenter.

Vi søger en afdelingslæge, som trives i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som gerne vil fungere som akutlæge for alle hospitalsenhedens specialer. På Akutafdelingen bliver du en del af et tværfagligt team omkring den akutte patient, og du skal derfor have gode kompetencer i samarbejde, da der er mange kontaktflader i Akutafdelingen. Du har en særlig opgave med at bidrage til det gode arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Der vil være mulighed for at indgå i organisatoriske og forskningsmæssige udviklingsprojekter.

Akutlæger modtager sammen med sit team egne patienter og superviserer yngre læger. Derudover deltager akutlæger i opfølgning på indlagte patienter.

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå fagområdeuddannelse i akutmedicin. For ansøgere, der ikke har godkendt fagområdeuddannelse lægges en individuel uddannelsesplan med henblik på opnåelse af fagområdets kompetencer. Fagområdeuddannelse i akutmedicin er et forløb på 30 kursusdage over to år, og vil indeholde ATLS, ALS samt certificering indenfor akut ultralyd, for at opnå et tilstrækkeligt fagligt grundlag for at kunne virke som akutlæge.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Akutafdelingen

Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling. Det tværfaglige
samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse
højt.

Udover de fastansatte akutlæger er der i afdelingen ca. 18 KBU læger, 6 AP-HU læger, 2 HU læger og 4 introduktionsreservelæger i Akutmedicin.
En meget stor del af plejepersonalet har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.

Afdelingen består af et modtageafsnit, traumeafsnit, sengeafsnit, skadestue, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit, og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte, der modtager godt 100 akutte patienter om dagen. Du vil som akutlæge kun have funktion på Regionshospitalet Viborg.

Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden nye initiativer, herunder et projekt hvor akutlægen virtuelt samarbejder med
kommunens akutteam, præhospitalet og den praktiserende læge omkring tværsektoriel indsats i eget hjem

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge
Jacob Stouby Mortensen på tlf. 7844 5111.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig
erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 4. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes holdt mandag den 18. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.