Afdelingslæge til Ældresygdomme, AUH Ved Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital, er en stilling fuld tid som afdelingslæge ledig med tiltrædelse 1. august 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Bliv en del af en selvstændig geriatrisk afdeling på AUH med mulighed for at påvirke fagets udvikling sammen med os! Vi søger en speciallæge med interesse for det kliniske arbejde og udviklingen heraf.

Ældresygdomme har to sengeafsnit med i alt 32 senge og Klinik for Ældresygdomme med ambulatoriefunktion inkl. udkørende funktion samt en Faldklinik med regionsfunktion.

Afdelingen har tæt samarbejde med en række kliniske og tværgående kliniske afdelinger og primærsektoren, som alle medvirker i en koordineret indsats for gode sammenhængende patientforløb.

Ældresygdomme råder over et engageret, kompetent personale og har et aktivt forskningsmiljø.

Der er præ- og postgraduate uddannelsesforpligtelser for læger og andre personalegrupper. Klinisk forskning fremmes som en integreret del af afdelingens arbejde og som grundlag for den faglige udvikling og implementering af de bedste retningslinjer for diagnostik, behandling og kontrol.

Du vil indgå i en tilstedeværelsesvagt fra 8-21 på hverdage og 8-16 på helligdage og weekender. Vagthyppighed er indtil videre 8-skiftet. Stillingen vil både kunne indebære ledelse af grupper af patientforløb i ambulante forløb, og ledelse af patientforløb i et sengeafsnit i tæt samarbejde med en overlæge kan også blive aktuelt.

Kvalifikationer

Du skal som ansøger være speciallæge i intern medicin: geriatri, når stillingen tiltrædes.

Der vil blive lagt særlig vægt på en ansøger med interesse for det kliniske arbejde og udvikling heraf i forhold til ambulatoriefunktion inkl. udgående funktion.

Herudover lægges vægt på, at du

har evner inden for tværfagligt samarbejde, kommunikation og samarbejdsevner med andre afdelinger og i særdeleshed på det tværsektorielle område

kan bidrage positivt til opretholdelsen af et godt og professionelt arbejdsklima, hvor patient, kvalitet og faglighed er i centrum.

har forståelse for og interesse for forskning. En ansøger med PhD ses gerne, men det er ikke et absolut krav.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for afdelingslæger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist: 8. maj 2023

Samtaler i uge 20

Yderligere information

Nærmere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til cheflæge Catherine H Foss på telefonnummer 2912 0534 eller annefoss@rm.dk.

Du kan søge stillingen ved at trykke på nedenstående link.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen. Du kan hente skemaet her. Husk at vedhæfte det når du sender din ansøgning.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.